Nieuws/Binnenland
1022756
Binnenland

Schone bron voor glas water stap dichterbij

Drinkwaterbronnen die een stuk minder worden belast met onkruidbestrijdingsmiddelen, komen tot grote tevredenheid van de waterbedrijven steeds dichterbij.

De Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (Vewin) staat dan ook vierkant achter het voorstel van staatssecretaris Wilma Mansveld van Milieu over een verbod op het gebruik van chemische onkruidbestrijding buiten de landbouw.

Het plan van Mansveld, de Kaderrichtlijn Water, wordt deze week in de Tweede Kamer besproken.

Het ongebreidelde gebruik in Nederland van chemische middelen zoals het plant dodende middel glyfosaat door gemeenten, bedrijven en particulieren, is de Vewin al jaren een doorn in het oog. Resten van deze middelen belanden uiteindelijk ook in drinkwaterbronnen, waardoor de waterbedrijven kosten moesten maken om het water te zuiveren. Jaarlijks, aldus de Vewin, worden tientallen overschrijdingen van de wettelijk vastgestelde norm geconstateerd.

Extra zuivering kan simpel worden voorkomen door de kraan met chemische middelen dicht te draaien. Dat dat werkt, bewijst bijvoorbeeld meer dan de helft van de gemeenten in Noord-Brabant die al chemievrij werken. Een schone aanpak van onkruid is dus mogelijk, aldus de waterbedrijven. In de omringende landen Duitsland en België wordt al op veel grotere schaal chemievrij gewerkt.

De afgelopen 5 jaar maten de drinkwaterbedrijven 130 overschrijdingen van het middel glyfosaat. Daar komt volgens de Vewin bij dat volgens het CBS het Nederlandse oppervlaktewater toch al de slechtste kwaliteit van heel Europa heeft. Onkruidbestrijding op wegdek, sport- en recreatieterreinen, in openbaar groen en door particulieren is daar debet aan.