Nieuws/Binnenland
1022781
Binnenland

Schending zeemansgraven aangepakt

De voor nabestaanden huiveringwekkende toename van schendingen van zeemansgraven door scheepswrakstropers moet in internationaal verband keihard worden aangepakt.

Met deze oproep reageert de Koninklijke Marine op berichten over de brutale schending van het zeemansgraf van de 41 gesneuvelde opvarenden van de Nederlandse onderzeeboot Hr. Ms. O-16, die in de Tweede Wereldoorlog bij Maleisië verging. Dit schip zou onlangs zijn gestript door bandieten die het staal wilden verkopen.

Verontrust

Het Comité Nabestaanden Onderzeeboten 1940-1945 is zeer verontrust: „Het zou zeer ellendig zijn indien de berichten over de schending van de O-16 bewaarheid blijken. Ons comité doet er alles aan om de rust van de gesneuvelde militairen te waarborgen en hun nagedachtenis te eren. We wachten de berichten van Defensie af en onthouden ons uit piëteit met de nabestaanden tot die tijd van verder commentaar”, aldus secretaris Karin Boonstra-Blom. Internationaal

Wrakken

„Helaas is het een probleem waarmee niet alleen wij te maken hebben, ook andere landen zien in toenemende mate dat hun oorlogsgraven worden geschonden. Wanneer deze gegevens kloppen, moet het probleem dan ook breder en internationaal worden aangepakt. Afspraken zijn nodig omdat de wrakken veelal in internationale wateren liggen. Daardoor is er nu geen ’gebiedsverantwoordelijke’ aan te wijzen voor het toezicht”, aldus marineoverste Robin Middel.Middel benadrukt dat het onderzoek naar de schending van de laatste rustplaats van de onderzeebootbemanning bij Maleisië in volle gang is.

Oorlogsschip

„Momenteel kijken we met Buitenlandse Zaken of de ons aangereikte informatie klopt en of we vervolgstappen moeten ondernemen”, aldus de zegsman.Naar aanleiding van soortgelijke schendingen van het Australische oorlogsschip de HMAS Perth, dat ook in WO II verging, kwam afgelopen weekeinde het verhaal naar boven dat in oktober een met ijzer en staal vol geladen bergingsschip vlak voor de kust van Maleisië was gesnapt bij het strippen van de O-16. Defensie bevestigt dat de positie van het wrak na de O-16 overeenkomt met de plek waar het met een complete kraan uitgeruste vaartuig zou zijn gezien.