Nieuws/Binnenland
1022814
Binnenland

Electrostimulatie na beroerte

Voor mensen die kampen met een spraakstoornis na een beroerte, is er een nieuwe en veelbelovende behandelmethode.

Deze zogenaamde transcraniële Direct Current Stimulatie (tDCS) stimuleert de hersenschors door een zeer wak stroompje. Bij een chronische spraakstoornis kan tDCS het herstel verbeteren, zo is gebleken. In een pilotstudie wil het Erasmus MC samen met Rijndam revalidatiecentrum onderzoeken of tDCS ook toegepast kan worden in de eerste maanden na een beroerte.

Herstel

Professor Gerard Ribbers: ''In Nederland krijgen per jaar ongeveer 41.000 mensen een beroerte. Van hen heeft 25% te kampen met verlies van het spraakvermogen. Bij hen zijn door de beroerte de taalgebieden in de linker hersenhelft beschadigd. In de eerste weken en maanden na een beroerte kan spontaan herstel optreden. In Nederland krijgen de meeste patiënten in deze periode intensieve taaltherapie. Er zijn aanwijzingen dat therapie meer effect heeft in de eerste maanden, waarschijnlijk doordat de therapie inspeelt op het spontane herstelproces.''

Elektroden

Bij tDCS krijgen patiënten via twee elektroden op het hoofd een zwakke stroom toegediend. tDCS is ongevaarlijk en niet of nauwelijks merkbaar voor de patiënt. De toepassing is volgens de onderzoekers eenvoudig, goedkoop en kan naar verwachting eenvoudig worden ingevoerd in de revalidatie. Een tiental studies wereldwijd hebben aangetoond dat taaltherapie in de chronische fase (een jaar na de beroerte) meer effect heeft wanneer die gecombineerd wordt met tDCS. De methode werd nog niet eerder in Nederland toegepast.

Als het onderzoek een positief resultaat oplevert zal een veel omvangrijker effectiviteitsonderzoek volgen.