Nieuws/Binnenland
1022911
Binnenland

'Alles wordt maar afgewenteld op de werkgever'

Uitslag Stelling: Twee dagen genoeg

Is het nodig dat een man vijf dagen thuis blijft als hij net vader is geworden? Bijna twee derde van de deelnemers aan de de Stelling van de Dag vindt van niet. Minister Asscher van Sociale Zaken wil echter dat vaders langer bevallingsverlof krijgen dan de twee dagen die ze nu hebben.

"Een dag vrij voor de bevalling en een dag om aangifte te doen, en daarna gewoon weer aan het werk", schrijft een stemmer die vindt dat er helemaal niks mis is met de oude regeling.Opvallend genoeg zijn de vrouwen grotere voorstander van de nieuwe regeling dan mannen, hoewel het de vaders zijn die vrij krijgen.Een mannelijke voorstemmer heeft zelf ondervonden hoe lastig het is met maar twee dagen verlof. "Mijn vrouw lag allebei de keren in het ziekenhuis na een keizersnede. Wie moet haar bezoeken en dingen regelen? Daar zijn ouders en schoonouders toch niet voor?"Ook vinden veel meer vrouwen dan mannen dat ook dat langere verlof doorbetaald zou moeten worden. "Een sigaar uit eigen doos", vinden veel voorstanders van het voorstel van Asscher. Tegenstanders noemen het plan echter "het probleem bij de werkgever neerleggen", en velen vinden het om die reden dan ook een "typisch PvdA-plan".Mannen en vrouwen lopen zeer uiteen over de bewering dat Nederland hopeloos achterloopt in het eerlijk verdelen van zorg en werk. Van de vrouwen vindt de helft dat we in Nederland wat dat betreft nog in de oertijd leven. De mannen vinden juist in meerderheid dat dit niet het geval is.Wie moeten er na de kraamtijd eigenlijk zorgen voor de baby? De stemmers zijn overduidelijk geen voorstander van kinderopvang in een crèche of door een gastouder. De helft zegt dat een baby 'nooit' naar de opvang zou mogen gaan.

Galg en rad

Veel stemmers vinden dat kinderen die naar een opvang gaan 'verwaarloosd worden', 'geen aandacht krijgen' of op een andere manier voor galg en rad opgroeien. Iemand schrijft: "Als moeder weer gewoon de zorg voor de kinderen op zich neemt, dan wordt alles weer als vroeger. Dan zijn kinderen beter opgevoed en dan is de werkloosheid ook meteen verholpen."Bij de vraag hoe de zorg voor kleine kinderen het best geregeld kan worden, gaat de voorkeur uit naar 'er is altijd iemand thuis, het maakt niet uit wie.' Maar een vijfde vindt dat de moeder moet zorgen en de vader gaat werken. Overigens zijn veel meer mannen dan vrouwen voorstander van deze variant.Dat het kabinet dit jaar 100 miljoen extra uittrekt om de hogere en middeninkomens de torenhoog opgelopen kosten van de kinderopvang wat te drukken, vindt dan ook maar een derde van de stemmers 'terecht'.Niet alleen het bevallingsverlof, maar ook het zorgverlof wordt uitgebreid. Iemand vindt dat een goede zaak. "Als onze overheid wil dat er meer burgerparticipatie en mantelzorg moet zijn, dan moet je mensen de mogelijkheid kunnen bieden om die te geven."Nu nog mag een werknemer alleen plotseling vrij nemen als een familielid ziek is, straks mag je ook - weliswaar onbetaald - verzuimen als iemand in de vriendenkring of een goede buur zorg nodig heeft. Van de stemmers vindt maar een derde dat het goed is dat dit zorgverlof wordt uitgebreid. Een tegenstander: "Alles wordt maar afgewenteld op de werkgever." Een ander noemt het onzin dat dit van overheidswege geregeld moet worden. "Al die regels! Werkgevers en werknemers moeten dit gewoon onderling afspreken."Voor de nieuwbakken vaders blijkt de sympathie het minst groot. Bijna de helft vindt eigenlijk dat ze maar vakantiedagen moeten nemen als ze vrij willen zijn rond de geboorte. Het hek is anders van de dam, zo vrezen sommigen. "Straks blijven mánnen negen maanden thuis als er een baby is."