Nieuws/Binnenland
1023646
Binnenland

Buitenlandse erfenis verdelen bij scheiding?

Veel mensen willen dat hun erfenis of schenking niet gedeeld hoeft te worden als de erfgenaam of ontvanger van de schenking later gaat scheiden. Daarom nemen ze de zogeheten uitsluitingsclausule op in hun testament of schenkingsakte.

Dat zij dit moeten doen is een gevolg van het feit dat in Nederland de wet voorschrijft dat echtgenoten in een algehele gemeenschap van goederen getrouwd zijn en dus alle activa en passiva met elkaar moeten delen bij een echtscheiding. Dit wettelijke stelsel is echter vrij uitzonderlijk. Veel andere landen kennen dit niet.

 

In Duitsland bijvoorbeeld is in de wet vastgelegd dat de echtgenoten weliswaar moeten delen wat er tijdens hun huwelijk aan activa en passiva is bijgekomen, maar erfenissen vallen niet daaronder. In Duitsland bestaat er dus ook geen behoefte aan de uitsluitingsclausule en die is dan ook (bijna) nooit te vinden in Duitse testamenten. Ook in Macedonië kennen ze het stelsel van een wettelijke algehele gemeenschap van goederen niet, zo blijkt uit een rechterlijk uitspraak die ik zo dadelijk zal noemen.

 

Dat leidt automatisch tot de vraag hoe er omgegaan moet worden met een erfenis uit het buitenland als de erfgenaam in Nederland getrouwd, is zonder het maken van huwelijkse voorwaarden. De erfgenaam is dan namelijk getrouwd onder het Nederlandse stelsel, waardoor een erfenis in principe wel gedeeld moet worden bij een echtscheiding. Maar het kan goed zijn dat de overledene zich daarvan niet bewust is simpelweg omdat in het eigen land zo’n stelsel niet bestaat, zoals in Duitsland of Macedonië. Moet de buitenlandse erfenis dan toch gedeeld worden als het Nederlandse huwelijk in een echtscheiding eindigt ?

 

In de zomer heeft het Gerechtshof Amsterdam een uitspraak gedaan over een Duitse erfenis. In de herfst oordeelde een lagere rechter echter anders dan het Gerechtshof toen het over een Macedonische erfenis ging. Volgens het hof in Amsterdam moest de Duitse erfenis gedeeld worden bij de echtscheiding omdat de Nederlandse wettelijke algehele gemeenschap van goederen dat nu eenmaal voorschrijft.

 

De erfenis uit Macedonië hoefde volgens de rechtbank echter niet gedeeld te worden omdat de overleden Macedoniër niet beducht hoefde te zijn op de gevolgen van dat Nederlandse stelsel. Al met al dus een onduidelijk situatie. Het advies dat ik iedereen kan geven die een erfenis of schenking uit het buitenland krijgt is simpel: trouw niet!

Maar als dat te ver gaat, geldt het volgende advies: zorg dat er in het buitenland een akte wordt opgesteld waarin de uitsluitingsclausule is opgenomen.