Nieuws/Binnenland
1024856
Binnenland

'Nieuwe Jeugdwet te ingewikkeld'

Kinderrechters vinden de nieuwe Jeugdwet te ingewikkeld als het gaat om het regelen van gedwongen zorg voor jongeren. Volgens hen bestaat in de nieuwe wet bijvoorbeeld het risico dat jongeren in een gesloten inrichting worden opgenomen terwijl een andere vorm van uithuisplaatsing beter is. Dat meldt de Raad voor de Rechtspraak zondag. De kinderrechters pleiten voor aanpassing van de nieuwe wet, zegt de raad.

Een van de bezwaren van de kinderrechters is dat de regels voor gedwongen zorg zowel in de nieuwe Jeugdwet zijn opgenomen als in het Burgerlijk Wetboek. Die regels sluiten niet goed op elkaar aan, vinden ze.

Het kabinet is van plan de nieuwe Jeugdwet per 1 januari 2015 in te voeren. Onderdeel van de wet is de overheveling van jeugdzorgtaken van de provincie naar de gemeenten.

Kinderrechter Ellen Kalveen spreekt maandag met de Eerste Kamer tijdens een deskundigenbijeenkomst over de Jeugdwet. Kalveen stelt voor om alle regels over machtigingen tot uithuisplaatsing op te nemen in één en dezelfde wet, namelijk het Burgerlijk Wetboek, zo liet ze deze week in een brief aan de Eerste Kamer weten.