Nieuws/Binnenland
1024918
Binnenland

ACHTERGROND

Motorbootvaren CWO blijkt nauwelijks bekend

In de zeilwereld is het CWO-opleidingsprogramma een bekend middel om het zeilen onder de knie te krijgen.

Veel kinderen starten met een CWO-I cursus op een erkende zeilschool om in de loop der jaren door te groeien via CWO II naar het CWO III- certificaat en voor de echt gemotiveerde : CWO IV of nog mooier: het instructeursdiploma. Dat kan allemaal in verschillende categorieën zoals jeugdzeilen, catamaran, kielboot etc. Kortom, voor vrijwel iedereen is er in bijna iedere zeildiscipline een gestructureerd opleidingsaanbod mét het bijbehorende bewijs van bekwaamheid.

Jachthaven

De Commissie Watersport Opleidingen ( dus het CWO) heeft destijds ook voor het motorbootvaren een uitgebreide  opleiding opgezet, eveneens startend met het CWO-I certificaat en met doorgroei  via CWO II naar CWO III. Als je over deze opleidingsmogelijkheden op de steiger of in de jachthaven praat dan valt het al gauw stil. Zelfs motorbootvaarders die al lang in het watersportwereldje thuis zijn weten niet van het bestaan van deze opleiding. In gesprek met Bart van Roessel  van het CWO-secretariaat wordt duidelijk dat er slechts een handvol motorbootcursisten per jaar zijn. Het aantal instructeurs is beperkt en een rondgang op de site www.cwo.nl maakt duidelijk dat er ook weinig vaarscholen én watersportverenigingen zijn waar je deze cursus kunt volgen.

Stokpaardjes

Bart: “De doelstelling van het CWO is om een éénduidig opleidingssysteem aan te bieden waarin de verschillende niveaus herkenbaar zijn, waarbij er geen ruimte is voor de eigen stokpaardjes van de desbetreffende instructeur, er een kwaliteitshandhaving is én dat de veiligheid is gewaarborgd.”  Waarom trekt zo’n opleiding dan niet veel meer vaarders? De huidige cursusopzet voldoet blijkbaar niet aan de wens van de motorbootvaarder. Het lijkt er op dat de inhoudelijke kant prima door vaarspecialisten is ingevuld, maar dat met name aan de marketing volledig is voorbij gegaan.

Cursusduur

“De doelgroep voor de CWO-opleiding zeilen is volstrekt anders van samenstelling dan de doelgroep motorbootvaarders,” erkent ook Ronald Spijkerman, instructeur  bij de watersportvereniging Giesbeek. Dat is  één van de weinige verenigingen met een gestructureerde aanpak van het CWO-motorbootvaren. Ronald: “Je zult de opzet moeten aanpassen aan de wensen van de doelgroep. Die bestaat bijna altijd uit een man met zijn partner. Je moet dus zoeken naar een combinatie van instructie met gezelligheid, korte cursusduur en beperkte kosten. De instructietochten van het Watersportverbond zouden een prima basis kunnen zijn om conform de CWO-eisen af te ronden met een diploma.

Lange weg

Je kunt namelijk instromen op basis van je al aanwezige vaardigheden. Ook merkenclubs zouden een mooie vaartocht over meerdere dagen kunnen organiseren waarin zowel het recreatieve gedeelte als het instructiedeel een plek kunnen krijgen.”  Er is dus hoop voor het motorbootvaren CWO, maar er is nog een lange weg te gaan.

Hoe denken watersportverenigingen en motorbootvaarders over de CWO opleiding motorbootvaren? Reageer en discussieer mee.