Nieuws/Binnenland
1025090
Binnenland

Ook geen grote problemen bij nasleep storm

Nederland lijkt de combinatie van springtij, winterse neerslag en harde wind, die volgden op de storm van donderdag goed te hebben doorstaan. Ruim 100 medewerkers van de waterschappen controleerden uitvoerig langs de Westerschelde en de Noordzeekust, maar er was nergens ernstige schade.

Bij de hoogwatercyclus, vrijdagmiddag en -avond, komen de waterstanden niet meer zo hoog uit als in de nacht van donderdag op vrijdag. Rijkswaterstaat sloot toen voor het eerst sinds 2007 de Oosterscheldekering. Het bleek niet nodig om dat vrijdag een tweede keer te doen.

Het water kwam in Zeeland uit op 3,99 meter boven NAP, het hoogste niveau sinds de Watersnoodramp van 1953, maar de situatie werd dit keer nooit kritisch. De storm heeft wel veel duinafslag veroorzaakt langs de Zeeuwse kust.

Het waterpeil in de Waddenzee steeg vrijdagmiddag opnieuw. Door een combinatie van de harde wind die het zeewater opstuwde en springtij stonden de kades in Harlingen, Delfzijl, Vlieland, Ameland en Terschelling blank. Op Vlieland werd de dijkdoorgang vrijdag afgesloten om te voorkomen dat het zeewater het dorp instroomt. Dat gebeurde eerder ook al in Harlingen en Delfzijl.

De veerboten naar de Waddeneilanden varen weer. Rederijen adviseren reizigers wel de websites te raadplegen, omdat er onvoorziene vertragingen kunnen zijn. Veel veerdiensten kwamen vrijdag te vervallen omdat schepen door de hoge waterstand niet konden af- en aanmeren in de havens op zowel de eilanden als het vasteland.

De waterschappen in Friesland en Groningen zijn inmiddels gestopt met dijkbewaking. In Friesland werd donderdagavond bij Harlingen de hoogste waterstand gemeten (3,42 meter boven NAP), in Groningen kwam Delfzijl met 4,82 meter boven NAP bijna uit op een record. De zeedijken hebben de storm van donderdag en het springtij van vrijdag goed doorstaan, toch wordt nog een rondje gedaan om te zien of er niet ergens beschadigingen zijn.

Vrijdag reden de treinen van de NS en Arriva weer volgens de dienstregeling en ook op Schiphol was de situatie de ochtend na de storm al weer vrijwel normaal.