Nieuws/Binnenland
1025319
Binnenland

Mijn Vraag: Schorsen

Wanneer kan ik een werknemer schorsen?

Of en wanneer een werkgever een werknemer mag schorsen, hangt af van hetgeen hierover uitdrukkelijk is opgenomen in de arbeidsovereenkomst of de cao. Zo stellen de arbeidsjuristen van XpertHR. Is de bevoegdheid tot schorsing niet uitdrukkelijk overeengekomen, dan wordt een schorsing door de rechter alleen geaccepteerd als de werkgever hiervoor zwaarwegende redenen heeft. Dat is het geval als: de werknemer zich zeer ernstig heeft misdragen; of van de werkgever in redelijkheid niet kan worden verlangd, dat hij de werknemer zijn functie nog langer laat vervullen.

In de rechtspraak komt veelvuldig aan de orde of een schorsing geoorloofd is. Daaruit blijkt dat angst dat een werknemer, na zijn ontslag bij een concurrent zal gaan werken en vertrouwelijke gegevens zal doorgeven, op zichzelf bijvoorbeeld niet genoeg is voor een schorsing (Kortgedingrechter van de rechtbank Amsterdam, 8 mei 1980). Veelvuldig ziekteverzuim en daardoor ontstane irritatie bij collega’s is dat evenmin (kortgedingrechter rechtbank Amsterdam, 12 maart 1981). Het schorsen van een werknemer tijdens een fraudeonderzoek is anderzijds sneller wel geoorloofd.

Uit jurisprudentie volgt dat de werkgever zich bij schorsing van een werknemer moet houden aan het beginsel van goed werkgeverschap. Zo moet de werkgever zorgen dat alle feiten die hij aan de schorsing ten grondslag legt, juist zijn en vaststaan. Daarnaast moet de werkgever voorafgaand aan de schorsing het beginsel van hoor en wederhoor toepassen. Met andere woorden: de werkgever moet de werknemer in de gelegenheid stellen zijn mening over de (reden van de) schorsing te geven en zich tegen de schorsing te verweren. Uit de rechtspraak blijkt bijvoorbeeld dat ook bij een klacht wegens seksuele intimidatie de beschuldigde werknemer in de gelegenheid moet worden gesteld om zijn mening te geven, voordat hij mag worden geschorst (gerechtshof ’s-Gravenhage 31 juli 2008).

Dit artikel wordt u aangeboden door dé HR-Antwoordbank XpertHR. Voortaan vindt u alles wat u over personeelszaken moet weten op één plek. XpertHR helpt u concreet met slimme tools, handige checklists, arbeidscontracten, voorbeeldbrieven, betaalbaar juridisch advies en veel meer. XpertHR begrijpt wat u nodig heeft en biedt u gerichte antwoorden en praktische ondersteuning. Meer weten over XpertHR? Klik hier.

Klik hier voor meer ondernemersvragen.