Nieuws
1025403
Nieuws

Helft 55-plussers lang zonder werk

Werkloze 55-plussers moeten snel een baan zien te vinden, anders is de kans groot dat het niet meer gaat lukken. Bijna de helft van de oudere werklozen heeft een half jaar nadat hun uitkering is afgelopen nog altijd geen werk.

Dat meldt de Volkskrant, die zich baseert op een onderzoek van uitkeringsinstantie UWV waarbij is gekeken wie erin slaagt een baan te vinden vanuit de WW, of binnen 6 maanden na afloop van de uitkering. Bijna 75 procent van de totale groep werklozen is dat vorig jaar gelukt. Maar het zijn relatief vaak jongeren die weer een baan vinden.

Vooral voor 55-plussers houdt de WW op zonder dat ze iets anders hebben gevonden. Bijna de helft (48 procent) zit een half jaar nadat de uitkering is afgelopen nog zonder baan.