Nieuws/Binnenland
1026478
Binnenland

Natuurherstel in Lingegebied

De uiterwaarden van de Linge tussen Acquoy en Gorinchem behoren tot de mooiste plekjes van het land. Maar de landbouw heeft er zijn sporen achtergelaten, zodat het gebied te droog is geworden en er te veel meststoffen in de bodem zijn gekomen. Waterschap Rivierenland start deze maand met herstel van de natuur.

Het schap heeft samen met Staatsbosbeheer en de provincies Gelderland en Zuid-Holland een plan gemaakt om het Europees beschermde gebied op te knappen. Het karwei moet in het voorjaar van 2014 klaar zijn.

De cultuurhistorische patronen van greppels en sloten worden hersteld. Een deel van het gebied wordt afgegraven, zodat rietmoeras weer een kans krijgt. Vrijwel alle sloten, dammen, kades en duikers worden opgeknapt. De provincies zorgen voor natuurverbindingen, zodat dieren zich over grotere afstanden kunnen verplaatsen.

Veilig betalen
14 dagen bedenktijd
webshop logo
Veilig betalen
14 dagen bedenktijd
webshop logo