Nieuws/Binnenland
1026736
Binnenland

Paus: steeds meer armen in Nederland

In Nederland, „een land dat in menig opzicht rijk is, raakt armoede steeds meer mensen”. Dit heeft paus Franciscus maandag gezegd tijdens het bezoek van de Nederlandse bisschoppen. Het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk riep de bisschoppen op de vrijgevigheid van de gelovigen te benutten om het „licht en de compassie van Christus naar de mensen te brengen die erop wachten”.

De paus erkent dat de bisschoppen onder „vaak ruwe omstandigheden” werken „in uw samenleving die sterk gekenmerkt wordt door secularisatie”. Hij moedigde de bisschoppen aan deel te nemen aan het openbaar debat „op alle terreinen waar het om de mens gaat”. Hij noemde gezin, huwelijk en levenseinde.

„Op een heel bijzondere manier” toonde de paus zijn compassie met de slachtoffers van seksueel misbruik en hun families. Franciscus zei dat hij voor hen bidt.