Nieuws/Binnenland
1031349
Binnenland

Asscher: grote stap voor gewone mensen

Het kabinetsplan om ontslagrecht en WW te hervormen is „een kleine stap voor macro-economen, maar een grote stap voor gewone mensen”. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken zei dat vrijdag in een toelichting op zijn wetsvoorstel. De maatregelen vormen volgens hem „het kloppend hart van het sociaal akkoord”, dat het kabinet in april met vakbonden en werkgevers sloot.

Asscher wil het ontslagrecht „eerlijker, eenvoudiger en goedkoper” maken door de procedure aan te passen en de ontslagvergoeding aan banden te leggen. De duur van de WW wil hij inkorten tot maximaal 24 maanden in 2019. Volgens het Centraal Planbureau is dat laatste goed voor 20.000 extra banen.

Maar dat effect wordt weer deels tenietgedaan als de sociale partners de WW-duur via cao's weer op 38 maanden brengen, zegt het CPB. Ook de Raad van State wijst hierop in zijn advies.

Asscher telt echter zijn zegeningen. Hij is tevreden dat de reacties op de „enorme veranderingen” in de regels in beginsel positief zijn. De minister onderstreept ook dat ze de volle steun van de sociale partners en van een Tweede Kamermeerderheid hebben.

De ontslagvergoeding wordt straks beperkt tot maximaal 75.000 euro. Ze heet dan transitievergoeding en moet gebruikt worden om snel elders aan de slag te komen. Het kabinet gaat dat overigens niet afdwingen omdat dat juridisch ingewikkeld zou zijn.

Asscher erkent dat kleine bedrijven voor hogere kosten geplaatst kunnen worden doordat ze straks iedereen een vergoeding moeten meegeven bij ontslag. Nu ontlopen ze die vaak nog. Maar de ontslagprocedure wordt straks ook sneller en dus goedkoper. Daarvan profiteert het midden- en kleinbedrijf weer, aldus Asscher.