Nieuws/Binnenland
1031622
Binnenland

'Meer bevoegdheden voor rekenkamers'

De controle op de bestedingen van publiek geld op lokaal niveau wordt nog belangrijker door de decentralisaties op het gebied van onder meer jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning.

De regering moet daarom met voorstellen komen om de bevoegdheden van rekenkamers en rekenkamercommissies op het gebied van samenwerkingsverbanden uit te breiden, kijkend naar het gezamenlijk belang van de deelnemende gemeenten. Dat vinden VVD, PvdA en CDA in de Tweede Kamer. Ze hebben er een motie voor ingediend, donderdagavond tijdens de behandeling van de begroting van Binnenlandse Zaken.