Nieuws/Binnenland
1032285
Binnenland

Kabinet wil einde uitbuitingstrucs

Bedrijven die via trucs werknemers uitbuiten, wordt de wacht aangezegd. Niet alleen malafide werkgevers, maar ook opdrachtgevers worden aangepakt als ze via schijnconstructies werknemers onder de cao uitbetalen.

Het kabinet wil zo opdrachtgevers en aannemers aanpakken die weten, of zouden moeten weten, dat een buitenlandse werknemer niet krijgt waar hij recht op heeft.

Dit geldt bijvoorbeeld als een bedrijf werkt met onderaannemers in de bouw. Een opdrachtgever kan geen schone handen meer houden, terwijl hij moet weten dat de onderaannemers die werk voor hem uitvoeren werken met constructies die niet in de haak zijn. De werknemer of uitzendkracht krijgt de wettelijke mogelijkheid om andere partijen in de keten aan te spreken op betaling van het loon. Minister Asscher (Sociale Zaken) schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer over de aanpak van zogeheten schijnconstructies.

Voor Asscher is aanpak van deze trucs een topprioriteit. „Ik ben voor vrij verkeer van werknemers binnen de EU. Maar ik heb ook oog voor de ongewenste effecten ervan. Schijnconstructies met buitenlandse werknemers zijn hier een voorbeeld van”, aldus Asscher.

Via een schijnconstructie worden bijvoorbeeld loonheffingen en premieplicht ontdoken maar ook minder loon betaald. Van schijnzelfstandigheid is sprake als een werkende zich formeel voordoet als ondernemer maar feitelijk werkzaam is als werknemer.

Ongewenst

Asscher wil in de loop van volgend jaar met een wet komen om schijnconstructies aan te pakken, maar loopt daar nu vast op vooruit. Er zijn volgens de PvdA-bewindsman nu nog veel constructies die weliswaar niet illegaal, maar wel ongewenst zijn.

Dat geldt bijvoorbeeld voor een truc waarbij bedrijven ingehuurde buitenlandse krachten onder het minimumloon betalen. Het loon wordt vervolgens aangevuld met een onkostenvergoeding tot het wettelijk minimum. Financieel gezien kan dit voor de werkgever voordelig zijn omdat de onkostenvergoeding in het buitenland wordt belast, waar een lagere premiedruk geldt. Volgens Asscher leidt de constructie tot oneerlijke concurrentie en verdringing van het binnenlandse arbeidsaanbod. De minister gaat de Inspectie SZW de bevoegdheid geven om werkgevers die een dergelijke route bewandelen, een flinke boete uit te delen.

Sinds begin deze maand zijn vijftien extra inspecteurs actief. Asscher heeft inmiddels met Polen, Roemenië en Bulgarije afspraken gemaakt. Op 9 december hoopt hij met zijn Europese collega’s een akkoord te bereiken over een Europese handhavingsrichtlijn.