Nieuws/Binnenland
1032447
Binnenland

Overheid helpt falend ziekenhuis niet meer

De overheid springt niet meer financieel bij als ziekenhuizen of andere zorginstellingen door falend beleid failliet dreigen te gaan. Nu de Eerste Kamer dinsdag instemde met een voorstel van minister Edith Schippers (Volksgezondheid) hiervoor, zijn voortaan de zorgaanbieder en de zorgverzekeraar als eerste aan zet.

Alleen als uiterste redmiddel kan de overheid zorgen voor een tijdelijke oplossing. Voor Schippers krijgt zo een belangrijke omslag in de zorg vorm. Want zonder dat patiënten en premiebetalers opdraaien voor de kosten om een instelling die in de problemen is geraakt overeind te houden, blijven spoedeisende hulp, acute verloskunde, ambulancezorg, crisis geestelijke gezondheidszorg of langdurige AWBZ-zorg in de nabije omgeving gewaarborgd.

Ook moeten zorginstellingen die willen fuseren hun plannen niet alleen goed onderbouwen, ze moeten de voorstellen ook bespreken met werknemers, patiënten en andere direct betrokkenen.