Nieuws/Binnenland
1032463
Binnenland

Miljoenen ganzen overwinteren in Nederland

Ruim 2 miljoen ganzen overwinteren tegenwoordig in Nederland. Met name de aantallen brandganzen en grauwe ganzen nemen elk jaar toe. En er zijn geen aanwijzingen dat aan deze toename binnenkort een einde komt.

Dat zegt de vogelwerkgroep Sovon Nederland dinsdag op basis van de cijfers van hun jaarlijkse Vogelbalans. Sovon laat voor de Vogelbalans op gezette tijden vogels tellen door vrijwilligers en onderzoek doen in leefgebieden.

Volgens Sovon falen de afspraken die overheden, natuurbeheerders en jagers hebben gemaakt over de overlastbestrijding van ganzen. Afschieten helpt duidelijk onvoldoende, aldus de werkgroep. Ganzen veroorzaken veel landbouwschade. Sinds de winter van 2005/2006 wordt daarom geprobeerd ganzen naar speciale verblijfsgebieden te verdrijven en vogels af te schieten, maar het totale aantal overwinteraars neemt alleen maar toe.

Ganzen zijn dol op waterrijke gebieden met eilandjes en veel gewas. Vooral Friesland, de polders in het westen van het land en het Rivierengebied zijn populair. Zolang Nederland de 'natte natuur' maar blijft uitbreiden en steeds meer water door nieuwe wijken laat lopen, zullen de vogels blijven komen, zegt Sovon. En steeds eerder en steeds langer, terwijl het aantal broedende ganzen dat in de zomer in Nederland blijft, ook toeneemt. „Een oplossing is Nederland minder gansvriendelijk in te richten”, adviseert de vogelwerkgroep.