Nieuws
1032529
Nieuws

DNB heeft vertrouwen in uitkomst bankentest

De Nederlandsche Bank (DNB) gaat er niet vanuit dat Nederlandse banken tegen nieuwe problemen oplopen in het diepgravende bankenonderzoek van de Europese Centrale Bank (ECB). Dat stelde DNB-directeur Jan Sijbrand maandag in een toelichting op de Europese bankenunie die momenteel wordt opgetuigd.

,,Dit onderzoek gaat dieper dan ooit en we kunnen de uitkomsten niet voorspellen'', zei Sijbrand over het ECB-onderzoek naar de financiële gezondheid van de banken in de eurolanden. ,,Maar als we grote gaten hadden verwacht, dan hadden we er al iets aan gedaan.''

De directeur van de toezichtsafdeling van DNB wees daarbij op het eigen onderzoek dat momenteel loopt naar de vastgoedportefeuilles van banken. ,,Daar zijn we mee begonnen toen er van de bankenunie nog geen sprake was. Wij maakten ons zorgen over de inschattingen van banken ten aanzien van de vastgoedmarkt en zijn dat gaan onderzoeken. Het zou een enorme tegenvaller zijn als daar vervolgens nog grote verschillen uitrollen met de Europese mening.''

Vangnet

De ECB rondt zijn onderzoek volgend jaar oktober af, voordat de centrale bank het toezicht op de circa 130 grootste banken uit de eurolanden overneemt. Het onderzoek bestaat uit een inschatting van de risico's die banken lopen en van de kwaliteit van hun kredietportefeuilles. Daarnaast wordt met een stresstest bekeken of banken in staat zijn crisissituaties te doorstaan.

Het onderzoek zal diverse banken dwingen hun kapitaalbuffers te versterken. ,,Het zou raar zijn als alle banken slagen'', beaamde Sijbrand. Waar in dat verband de grens ligt om van een geloofwaardige test te kunnen spreken, is volgens hem echter niet aan te geven.

De DNB-directeur benadrukte het belang van een vangnet voor de banken die volgend jaar hun kapitaal moeten versterken. Zij zullen eerst de markt op moeten, maar de kans dat alle banken daar genoeg kapitaal zullen vinden, lijkt ook Sijbrand niet groot. Nationale overheden moeten dan een plan hebben om hun banken alsnog van het benodigde kapitaal te voorzien, zo is afgesproken. ,,Er moeten nationale 'backstops' komen voor de banken, de regeringsleiders hebben beloofd daarvoor te zorgen. Een van mijn grootste zorgpunten op dit moment is dat dit ook werkelijk moet gebeuren, voordat de uitslagen van de onderzoeken worden gemeld'', aldus Sijbrand.