Nieuws/Binnenland
1032615
Binnenland

Beleggingsrisico nemen voor aanvullend pensioen?

Ik heb een discussie met mijn bank omdat zij vinden dat ik veel minder risico moet nemen met mijn beleggingen. Mijn portefeuille is ongeveer 200.000 euro groot en vrijwel volledig belegd in aandelen. Nu ben ik (65 jaar) onlangs met pensioen gegaan en heb ik uit de beleggingen een aanvulling op mijn inkomen van circa 10.000 euro per jaar nodig. De bank vindt dat ik naar een defensief risicoprofiel moet gaan. Ik ben het daar niet mee eens, want ik heb de afgelopen twee jaar mooie rendementen gemaakt en heb hoge verwachtingen. Wat vindt u?

Als ik naar de cijfers kijk, moet u jaarlijks circa vijf procent van het vermogen opnemen om de gewenste aanvulling op uw inkomen te krijgen. Dat is een forse jaarlijkse opname en beperkt naar mijn mening ook sterk het risico dat u kunt lopen.

Stel dat de aandelen volgend jaar met 20 procent in waarde zakken. Dan resteert dus nog ongeveer 160.000 euro. U neemt tevens 10.000 euro op als aanvulling op inkomen. Per saldo resteert dan nog 150.000 euro. Op basis van dat kapitaal is een opname van 10.000 euro per jaar veel minder makkelijk haalbaar, zeker op de langere termijn.

Waar het om gaat, is dat uw beleggingsdoelstelling zoveel mogelijk zeker wordt gesteld. Voor u is dat de aanvulling op uw inkomen. Als u dat voor de komende 15 tot 20 jaar veilig wilt stellen, moet u ruwweg 150.000 euro in spaargeld, deposito’s en obligaties wegzetten. Met de resterende 50.000 euro zou u dan nog wel in aandelen kunnen beleggen.

Na die omzetting zal een koersdaling van 20 procent op de aandelen veel minder gevolgen hebben en zal deels kunnen worden opgevangen met de rente-inkomsten uit het veilig belegde vermogen. Ik ben het dus eens met uw bank.