Nieuws/Buitenland
1033765
Buitenland

Moderne slavernij tiert welig

Slavernij heeft weinig te lijden gehad onder de verboden die er vanaf eind 18e eeuw over zijn uitgesproken. Mensen worden nog steeds op grote schaal als objecten verhandeld en behandeld. Een slaaf is een persoon die meestal met geweld of onder dreiging van geweld gedwongen wordt diensten te verrichten zonder daarvoor in redelijkheid betaald te worden en in leven wordt gehouden voor werk of dienstverlening.

Volgens verscheidene organisaties die zich bezighouden met de bestrijding van slavernij zoals The Global Slavery Index zijn er bijna 30 miljoen slaven. Van hen leeft bijna driekwart in Azië, vooral in India, China en Pakistan. In Nederland zouden er 2000 mensen in een vorm van slavernij leven. Een overzicht:

- gedwongen arbeid: de meest elementaire vorm van slavernij is die waarbij mensen tegen hun wil worden gedwongen te werken. Dat komt in veel sectoren voor, zoals de mijnbouw, industrie, landbouw, bouw en seksindustrie. Volgens een schatting van de beweging antislavery.org is 40 tot 50 procent van deze slaven jonger dan 18 jaar. De slavernij wordt georganiseerd door zowel particulieren als staatsinstellingen, zoals de strijdkrachten en het gevangeniswezen. Dat gebeurt bijvoorbeeld in China, Eritrea, Myanmar en Noord-Korea. In landen aan de Perzische Golf zoals Qatar zorgt het systeem van Kafala, 'sponsorschap', ervoor dat werkgevers over de visa en verblijfsrechten gaan van arbeiders die ze van elders laten overkomen. De 'sponsor' kan vrijwel straffeloos gastarbeiders tot slaaf maken.

- slavernij door schulden: de meeste slaven op de wereld worden gedwongen te werken om schulden af te betalen. Dit komt veel voor in India en Afrika. Maar ook veel Latijns-Amerikanen werken in de VS en Europa bijvoorbeeld in de seksindustrie, omdat ze daarmee een al of niet onder dwang aangegane schuld kunnen afbetalen.

- kinderarbeid: Jongeren zijn de voornaamste slachtoffers van slavernij. Kinderabeid en gedwongen huwelijken leiden hier vaak toe.

- mensenhandel: het proces waarmee mensen door misleiding of dreiging in slavernij worden gevoerd naar een andere plek dan waar ze vandaan komen. Volgens de Amerikaanse autoriteiten is dit de snelst groeiende criminele industrie. In de mensenhandel zou momenteel veel geld verdiend worden. De Internationale Arbeidsorganisatie ILO schat dat wereldwijd op waarschijnlijk 25 miljard euro. Alleen in de drugshandel wordt meer winst gemaakt.