Nieuws/Binnenland

Visserij nu weer níet de belangrijkste oorzaak van afname zeedieren

Vissersboten op de Waddenzee

Vissersboten op de Waddenzee

WWF

DEN HAAG - Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Wereld Natuur Fonds beweerden eerder deze week nog dat visserij een van de belangrijkste oorzaken is van de afname van het aantal bodemdieren in de Noordzee met maar liefst 30 procent. Maar vandaag is dat opeens niet meer zo. Wat zorgde voor dit wonderbaarlijk snelle herstel van de natuur? Of is er iets anders aan de hand...

Vissersboten op de Waddenzee

Vissersboten op de Waddenzee

WWF

Na ongezouten kritiek van de Nederlandse Vissersbond en het Wageningen Marine Research besloot het CBS zijn eerdere bericht over de afname van het aantal zeedieren in de Noordzee en de oorzaak daarvan plotseling weer in te trekken. De pagina met het bericht op de website van het CBS bestond vandaag opeens niet meer. Vrijdagmiddag stuurde CBS een nieuw bericht uit. Hierin wordt zowel de afname van 30 procent als de oorzaak daarvan ’genuanceerd’. Zo is bijvoorbeeld de kop boven het oorspronkelijke bericht ’30 procent minder dieren in Noordzee’ vervangen door ’Biodiversiteit in Noordzee achteruit’. Ook noemt het CBS visserij niet langer als een van de „belangrijkste oorzaken” van de afname van bodemdieren.

Volgens Wageningse wetenschappers sloeg het aanvankelijke CBS-bericht de plank ook wel behoorlijk mis door de visserij aan te wijzen als grote boosdoener. „Deze conclusie kun je op basis van de gebruikte gegevens helemaal niet trekken”, zegt onderzoeker Ingrid Tulp, die stelt dat er niet een oorzakelijk verband te leggen valt tussen afname van sommige soorten bodemdieren en toename van bijvoorbeeld bruinvissen. „Ik vind het vreemd hoe klakkeloos oorzaken worden opgehangen aan deze trends”, zegt Tulp.

Boetekleed

Ook de vissers vielen massaal over de boodschap van het CBS. „Het is te makkelijk om één beroepsgroep aan te wijzen als boosdoener”, vindt Johan Nooitgedagt, voorzitter van de Nederlandse Vissersbond. Zo zijn grote windparken op zee in opkomst, vindt er op grote schaal zandwinning plaats en is voor veertig procent van de Nederlandse Noordzee vergunning verleend voor het opsporen en winnen van olie en gas. „Elementen die ook invloed hebben op het zeebodemleven”, benadrukt hij.

Het CBS trekt het boetekleed aan: „Een paar zinsneden hebben we te stellig geformuleerd. En een aantal causale verbanden die wij leggen verdienden nuancering”, zegt woordvoerder Cor Pierik. Maar het Wereld Natuur Fonds, waarmee het CBS samenwerkte voor de berekening van de graadmeter (LPI) voor het vaststellen van biodiversiteit in de Noordzee, peinst er niet over om iets van de eerder geformuleerde stellingen terug te nemen. Een woordvoerster laat weten „voor 100 procent” achter de conclusies van het CBS te blijven staan.

Bekijk meer van