Nieuws/Binnenland

Banksparen scoort beter

Extra pensioen of een gouden handdruk fiscaal slim laten renderen? Dat kan met lijfrenteproducten. Die zijn er in twee smaken: banksparen of een verzekering. Uit onderzoek van MoneyView blijkt dat banksparen vrijwel altijd beter rendeert. Die conclusie is relevanter dan ooit, nu de ruimte voor de fiscale aftrek van een lijfrentestorting onder vuur ligt en de onbelaste storting van een gouden handdruk op 1 juli 2014 sneuvelt.

In een lijfrenteverzekering of -spaarrekening kunt u onbelast sparen. Voor een individuele aanvulling op het pensioen of om een ontslagvergoeding in onder te brengen. In het laatste geval heet het product een stamrecht. De inleg is bovendien fiscaal aftrekbaar of kan, bij een stamrecht, als brutobedrag van de werkgever onbelast worden gestort. Voor die fiscale voorkeursbehandeling gelden wel voorwaarden. De belangrijkste is dat de opbrengst te zijner tijd in periodieke belastbare lijfrente-uitkeringen moet worden omgezet. De spreiding van de uitkeringen in combinatie met de lagere belastingtarieven na pensionering leidt vaak tot een lagere belastingdruk.

Voor welk product, bij welke bank of verzekeraar, u het beste kunt kiezen hangt af van de opbrengst en van de voorwaarden. Beide zijn onderzocht door MoneyView. „Wat opvalt is dat banksparen eigenlijk vrijwel altijd de hoogste opbrengst genereert, door de hogere rente die banken bieden en de lagere kosten”, stelt onderzoeker Rick Hoogeboom.

De inleg in een lijfrenteproduct om extra pensioen op te bouwen, betreft doorgaans een eenmalige storting (koopsom). Uit de vergelijking van 20 van deze koopsomproducten blijkt dat de 13 bankspaarproducten in de groep een hogere opbrengst bieden dan de 7 verzekeringen. Het aanbod van verzekeringen is ten opzichte van een jaar geleden verder gedaald. „Kennelijk is het lastig deze nog concurrerend aan te bieden”, aldus Hoogeboom.

De producten met de hoogste opbrengst zijn de bankspaarproducten van SNS Reaal en de ASR lijfrente spaarrekening. Ook de productvoorwaarden zijn onderzocht, waarbij producten van Allianz, Delta Lloyd en Interpolis de hoogste ogen gooien. Qua voorwaarden hebben verzekeraars een lichte voorsprong omdat ze bijvoorbeeld gemakkelijker van een spaar- naar een beleggingsvariant kunnen switchen en flexibelere leeftijdsgrenzen kennen, aldus Hoogeboom.

De uitkering van het eindkapitaal uit de opbouwfase moet over een aantal jaren worden uitgesmeerd, uitkering ineens leidt tot zware belastingheffing. Zo’n periodieke uitkering kunt u door de bank of verzekeraar laten doen die het kapitaal voor u heeft opgebouwd, maar ook bij een concurrent. U kunt kiezen voor de aanbieder met de hoogste uitkeringen, of de beste voorwaarden.

Het product dat een kapitaal omzet in periodieke uitkeringen heet een direct ingaande lijfrente. De hoogte van de uitkeringen hangt af van de rentevergoeding in het product. Verzekeraars leggen het hier wederom af tegen banksparen.

Maar ook hier scoren ze op voorwaarden wat beter, omdat een verzekeraar bijvoorbeeld wel een levenslange uitkering kan bieden, een bank niet. Al blijkt overigens dat zo’n levenslange uitkering pas echt rendabel wordt als mensen heel erg oud worden. De uitkering is relatief laag. „Dertig jaar een bedrag laten uitkeren door een bank, levert een hogere uitkering op dan een levenslange uitkering vanaf 65-jarige leeftijd.”