Nieuws
1035975
Nieuws

Overgangsregeling ontslaggeld ook voor banksparen

Werknemers die hun ontslagvergoeding willen storten op een bankspaarrekening, kunnen ook gebruikmaken van de overgangsregeling die geldt in 2014. Dat heeft staatssecretaris Weekers vanmiddag laten weten in de Tweede Kamer.

Onder fiscalisten en financieel planners bestond de indruk dat werknemers die kiezen voor banksparen oneerlijk worden behandeld ten opzichte van degenen die gaan voor de variant van een stamrecht-bv.

Zij concludeerden dit op basis van uitspraken van het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst. Het aanspreekpunt ging daarmee lijnrecht in tegen de suggestie die staatssecretaris Weekers (Financiën) eerder in de Tweede Kamer deed.

Overgangsregeling

De stamrechtvrijstelling, waarmee werknemers belastingheffing over hun ontslagvergoeding kunnen uitstellen, wordt per 1 januari 2014 afgeschaft. Maar Weekers zei eerder deze maand dat de vrijstelling ook geldt voor iemand die zijn echte ontslag pas in de eerste helft van 2014 krijgt. En de aankondiging hiervan wel al voor 31 december 2013 op zak heeft.

Uit de antwoorden van het CAP blijkt echter dat de overgangsregeling alleen geldt voor stamrecht-bv’s, maar niet voor banksparen. Bij banksparen moet de storting al voor 31 december plaatsvinden.

Het officiële, wat ’wollige’ antwoord van het CAP luidt als volgt:

’Voor de afstorting door de werkgever geldt het volgende:Als er sprake is van een bancair stamrechtproduct ex artikel 11a Wet LB moet de storting vóór 1 januari 2014 hebben plaatsgevonden. In artikel 11a wordt immers de storting gelijkgesteld met de aanspraak.

Als er sprake is van een recht op p.u. ex artikel 11-1-g Wet LB moet de daaruit voortvloeiende verplichting uiterlijk op 31 december 2013 bestaan en voldoende bepaalbaar zijn. De storting moet uiterlijk hebben plaatsgevonden op het moment dat het ontslag effectief wordt."

Volgens Jeroen Wolfsen van vergelijkingsite Moneywise.nl, gaat de eerste alinea over banksparen, en de tweede alinea over de stamrecht-bv. Ook Aart de Harder van Belastingbesparing.com maakte hieruit op dat er een verschil bestaat tussen het tijdstip waarop ontslagvergoeding op een bankspaarrekening of in een stamrecht-bv moet zijn gestort.

Een woordvoerdster van het ministerie van Financiën wilde eerst niet reageren op de zienswijze van het CAP, omdat het onderwerp vanmiddag op het programma stond in de Tweede Kamer. Vandaag besprak de Tweede Kamer het Belastingplan voor 2014, waarin ook het vervallen van de stamrechtvrijstelling in 2014 staat vermeld

Maar na afloop van het debat vertelde ze dat de overgangsregeling ook geldt voor stamrechtvrijstellingen via banksparen. Weekers heeft toegezegd dat er deze week uitgebreide informatie komt over alle aanpassingen rondom de stamrechtvrijstelling op de site van de Belastingdienst.