Nieuws
1038061
Nieuws

Spanning rond pensioenfondsen loopt op

Het gaat erom spannen of miljoenen Nederlanders volgend jaar (opnieuw) gekort worden op hun pensioen. De grootste pensioenfondsen van ons land zagen hun financiële positie het afgelopen kwartaal fors verbeteren. Toch waken ze voor te veel optimisme, omdat de situatie op 31 december 2013 allesbepalend is voor het besluit of de oude dag moet worden verlaagd.

Op die datum moeten de pensioenreuzen een dekkingsgraad hebben van zo’n 104 procent. Dat betekent dat ze voor elke €100 die ze in de toekomst aan pensioen uitkeren, er €104 in kas hebben.

Eind september kwam de graadmeter bij ambtenarenfonds ABP (103,3%) en de metaalfondsen PMT (101,5%) en PME (101,9%) nog onder deze kritieke grens uit.

Bpf Bouw (109,7%) en PFZW (zorg en welzijn, 107%) zaten al wel boven het vereiste minimum. Het bouwfonds hoeft naar eigen zeggen niet te korten in 2014. PFZW houdt echter nog een slag om de arm.

Toch zal de vlag bij de pensioengiganten niet uitgaan als blijkt dat ze eind dit jaar op de vereiste dekking zitten. De koopkracht van de aanvullende oude dag, die is gespaard via de werkgever, blijft al jaren achter bij de inflatie.

Zowel gepensioneerden als werknemers worden geraakt door een korting of het niet indexeren van het pensioen. 

Lees meer over de dekkingsgraden en achterstanden in koopkracht in De Financiële Telegraaf van donderdag.