Nieuws
1038453
Nieuws

Navigatietalent zit in brein

Tussen degenen die na één keer meerijden de weg weten en de mensen die altijd een kaart of TomTom nodig blijven hebben, bestaan in het brein verschillen op functioneel en anatomisch niveau. Zo ontdekte onderzoeker Joost Wegman van de Radboud Universiteit.

Mensen die goed zijn in de weg vinden, herkennen en onthouden automatisch welke dingen langs de weg nut hebben voor navigeren. Wegman liet in een eerdere studie al zien dat er bij hen automatisch meer hersenactiviteit ontstaat bij het zien van nuttige objecten langs een route. Slechte navigeerders volgen vaker een vaste procedure, bijvoorbeeld twee keer links, dan bij het standbeeld rechts.

Bouw

Wegman onderzocht de grijze en witte stof in de hersenen om vast te stellen of er ook echt verschillen zijn in de bouw van de hersenen van goede en slechte wegvinders. Die zijn er inderdaad: "Goede navigeerders hebben een hogere grijzestofconcentratie, dit wijst op het vormen en gebruiken van een flexibele mentale kaart. Slechte navigeerders hebben meer wittestofbanen, dit past bij het uit je hoofd leren van een route volgens een vaste procedure.

"De anatomische verschillen zijn niet gigantisch, maar doordat we heel veel data hadden konden we toch de significante verschillen vaststellen", aldus Wegman. Hij combineerde hiervoor gegevens uit meerdere studies en kwam tot een onderzoeksgroep van 134 deelnemers.

Hoe het toenemend gebruik van de TomToms en GPS onze onze navigatievermogens beïnvloedt, weet Wegman niet, maar dat zou hij graag nog onderzoeken.