Nieuws
1040287
Nieuws

Nederlander denkt te makkelijk over pensioen

Een meerderheid van de Nederlanders verwacht een te hoge pensioenuitkering en denkt te vroeg te kunnen stoppen met werken. Tevens weet 40 procent niet volgens welke pensioenregeling het spaart voor een oude dag.

Bijna driekwart van de beroepsbevolking (Nederlanders tussen de 15 en 65 jaar) maakt zich geen zorgen over of er na pensionering genoeg geld overblijft om van te leven, blijkt uit onderzoek van voorlichtingsplatform Wijzer in geldzaken uitgevoerd door Intomart GfK. 32 procent maakt zich geen zorgen uit onwetendheid. Zij hebben nooit nagedacht over inkomsten en uitgaven na pensionering.

Dat vier op de tien Nederlanders zich niet heeft verdiept in zijn oude dag, blijkt ook uit de lage score van respondenten op kennisvragen. De helft weet niet onder welke pensioenregling het spaart voor zijn oude dag en of zijn pensioen dit jaar gekort of geïndexeerd wordt voor inflatie. Over wie AOW opbouwt en ontvangt is men beter op de hoogte (bijna 9 op de 10 Nederlanders weet dit).

 

AOW-leeftijd hoger dan 67 jaar

Een meerderheid (56 procent) van de 1001 respondenten denkt op of voor zijn 67ste AOW te zullen ontvangen. Dit terwijl de pensioenleeftijd na 2021 verder stijgt als de levensverwachting ook hoger wordt. Het CBS schatte eind vorig jaar dag de AOW-leeftijd hierdoor naar 71 jaar zal stijgen voor mensen die nu 25 jaar zijn. Vorige week schatte het NIDI (Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute) bekend dat de helft van de meisjes en een op de drie jongens die nu geboren wordt de 100 jaar zal halen. De levensverwachting zou volgens het NIDI stijgen van 83 en 79 jaar tot 96 en 92 jaar.

 

70 procent van laatstverdiende loon

De helft van de beroepsbevolking schat dat het (bruto) inkomen na pensionering minstens 70 procent zal bedragen van het laatstverdiende loon. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt echter dat voor velen zal blijken dat ze slechts 60 of 50 procent van het gemiddelde verdiende loon zullen ontvangen.