Nieuws/Binnenland
1041439
Binnenland

VVD wil discussie over rol Senaat

De VVD wil dat de Eerste Kamer gaat discussiëren over haar eigen rol. Fractieleider Loek Hermans zei dat dinsdag bij de algemene politieke beschouwingen in de Senaat. Hij wil daarover binnenkort overleggen met de andere fractievoorzitters.

Hermans wees op de politieke problemen die ontstaan doordat het kabinet-Rutte II wel een meerderheid heeft in de Tweede Kamer, maar niet in de Senaat. Door de steeds sneller wisselende kiezersgunst dreigt dat in de toekomst vaker voor te komen. Een mogelijke oplossing zou zijn om terug te keren naar de vroegere situatie, waarin de Eerste Kamer steeds maar voor de helft werd gekozen, zei Hermans.

Hij onderstreepte dat hij niet uit is op afschaffing van de Senaat. Iets dergelijks werd eerder wel gesuggereerd door VVD-fractieleider in de Tweede Kamer Halbe Zijlstra, die vond dat de Senaat zich te politiek opstelt. Ook VVD-senator Frank de Grave vroeg enkele maanden terug al eens om een bezinning op de rol van de Senaat.

SP-fractieleider Tiny Kox zei blij te zijn dat de VVD de Senaat wil laten discussiëren over haar eigen rol. Maar andere fracties beschuldigden Hermans van opportunisme.

Volgens de grondwet dient de Eerste Kamer zich vooral bezig te houden met het bewaken van de kwaliteit van de wetgeving en ligt het politieke primaat bij de Tweede Kamer. De Senaat wordt niet rechtstreeks door de burgers gekozen, maar door de leden van de Provinciale Staten.

In de afgelopen decennia zijn door politieke partijen uiteenlopende voorstellen gedaan over de positie van de Senaat. Die varieerden van afschaffen tot het omvormen van de Eerste Kamer tot een adviesorgaan.