Nieuws
1041456
Nieuws

Stormschade zeker 95 miljoen euro

De storm die maandag over Nederland raasde, heeft een schade van zeker 95 miljoen euro veroorzaakt. Dat maakte het Verbond van Verzekeraars dinsdag bekend op basis van eerste schattingen.

In dit bedrag zit niet de schade verwerkt die de overheids- en landbouwsector heeft geleden.

Veel schade werd vooral aangericht door bomen die ontworteld raakten en op auto's en woningen vielen. Ook rondvliegende dagpannen en puin veroorzaakten schade aan woningen, bedrijfspanden en voertuigen.

De branchevereniging zegt dat de schade nog groter was geweest als de autoriteiten niet hadden gewaarschuwd voor het naderend onheil. „Omdat het KNMI tijdig een code rood gaf en ook de brandweer in sommige streken met adviezen aan de bevolking kwam, is waarschijnlijk veel ellende voorkomen”, vermoedt directeur Richard Weurding van het Verbond. Burgers, bedrijven en overheden hebben daardoor preventieve maatregelen kunnen nemen, zoals het verplaatsen van auto's naar een veiliger locatie.

Met een schadebedrag van 95 miljoen euro komt deze storm als nummer 2 op de lijst die het Verbond sinds 2006 bijhoudt. Nummer 1 is de storm van 18 januari 2007, die een schadepost van 214 miljoen euro opleverde.

Een 'normale' herfststorm levert al snel een schade op van tussen de 1 miljoen en 5 miljoen euro, aldus het Verbond. Maar ook in de winter en de zomer kan het flink spoken. 2010 was in dat opzicht een uitzonderlijk jaar: in februari zorgde een storm toen voor een schade van 10,6 miljoen euro en in juli voor een schade van 24,8 miljoen euro.