Nieuws/Binnenland
1041472
Binnenland

CDA: kabinet stopt gaten met hogere lasten

Het kabinet dicht de gaten in de overheidsbegroting voortdurend met extra belastingen. Het CDA past ervoor dit beleid te steunen. „Met minder overheidsuitgaven valt een betere samenleving te bouwen.” Fractieleider Elco Brinkman van het CDA zei dat dinsdag bij de algemene politieke beschouwingen in de Eerste Kamer, het jaarlijkse debat over de kabinetsplannen voor het komende jaar.

Brinkman wees erop dat meer dan de helft van wat Nederland verdient opgaat aan collectieve uitgaven. Het heeft volgens hem geen zin hiervoor een schuldige aan te wijzen. „Waar het om gaat is ons tijdiger aan te passen.” Dat zou moeten door te snijden in allerlei overheidsuitgave en -subsidies.

Brinkman zei dat het CDA zich constructief wil opstellen. „Wij zijn geen tegenpartij.” De partij tekende niet voor het begrotingsakkoord dat het kabinet onlangs afsloot met de oppositiefracties D66, ChristenUnie en SGP. Brinkman noemde het „goed dat er een akkoord is, want nieuwe verkiezingen brengen geen economische groei”. Maar het begrotingsakkoord zorgt volgens hem voor te weinig banen en de hogere inkomens en het bedrijfsleven moeten de rekening betalen.