Nieuws/Binnenland
1041512
Binnenland

Weinig hoop dat Nederland iets kan uitrichten tegen luistervinken

Uitslag Stelling: ’Onze privacy is al lang weg’

Zijn Nederlandse politici naïef om te denken dat zij en de Nederlandse bevolking niet worden afgeluisterd door de Amerikaanse inlichtingendienst NSA net als de Duitse bondskanselier Angela Merkel? De meeste stemmers op De Stelling van de Dag vinden van wel.

De NSA heeft al meer dan tien jaar lang de telefoon van Angela Merkel afgeluisterd, zo werd vorige week bekend. De diplomatieke betrekkingen tussen Duitsland en de Verenigde Staten zijn daardoor nu op een dieptepunt. Maar wat moeten wij in Nederland daar nou van vinden?

Veruit de meeste stemmers vinden dat Amerika over de schreef is gegaan. Maar zorgelijk vinden de repondenten het afluisterschandaal met Merkel in veel mindere mate.

Pottenkijkers

Premier Rutte heeft niet het idee dat zijn mobiel was getapt. Maar ruim driekwart van de stemmers gelooft nooit dat onze premier ongemoeid wordt gelaten door de Amerikaanse afluisteraars. Ook PvdA-fractieleider Diederik Samsom gelooft niet dat er pottenkijkers in zijn mail en telefoon hebben gezeten. Een meerderheid van de stemmers -hoewel iets minder dan bij Ruttedenkt dat ook zíjn telefoongesprekken geen geheim zijn voor de NSA.

Een aantal stemmers merkt gekscherend op dat Rutte en Samsom gewoonweg niet interessant genoeg zijn om afgeluisterd te worden.

Samsom vindt dat Europese landen in discussie moeten gaan met de VS over de vraag of ’we’ ongebreideld afluisteren onder het mom van veiligheid wel moeten willen. Er zijn niet veel stemmers die denken dat de VS hiernaar gaan luisteren. Net zo min als naar de VN-resolutie die Brazilië en Duitsland nu aan het voorbereiden zijn, waarin het verbod op ’de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer’ wordt uitgebreid naar internet.

Veel stemmers denken dat Nederland individueel niets kan bijdragen aan het protest tegen het luistervinken. „Dit kleine landje kan niets doen tegen dat grote, eigenzinnige en eigenwijze Amerika. Zij leven daar hun eigen leven, desnoods ten koste van de rest van de wereld”, schrijft iemand. Een ander: „Wij zijn maar een klein keffertje. We moeten ons nu niet internationaal nog belachelijker gaan maken.”

Alternatieven

Sommigen komen met redelijke alternatieven, zoals een uitgebreid onderzoek naar de afluisterpraktijken en dan het gesprek aangaan met de VS. „We moeten er in ieder geval in EU-verband over spreken.” Anderen zijn wat fermer in hun bewoordingen en vinden dat Nederland de VS heel hard op de vingers moet tikken.

Voor veel reageerders is deze kwestie een ’pot verwijt de ketel’-geval. Eén verwoordt het zo: „Ach ieder land doet aan spionage, Nederland ook.” En: „Alle geheime diensten luisteren af. Daar zijn ze immers voor.” Anderen vinden het onzin om achter Duitsland te gaan staan. „Waar was Duitsland toen wij last hadden van die Russen?”

De vraag of door het afluisteren aanslagen voorkomen worden, verdeelt de stemmers zeer. Maar ze geloven zeker dat ’bijvangst’ aan informatie zoals bedrijfsgeheimen ook gebruikt worden door de Amerikaanse regering.

Ruim een derde denkt ook gescreend te worden, maar ongeveer evenveel respondenten geeft aan het niet te weten. Wel zijn de meesten voorzichtiger met het gebruik van software en apparatuur van bijvoorbeeld Apple en Microsoft, bedrijven waarvan bekend is dat ze gegevens leveren aan de NSA. Want, zo relativeert een van de stemmers: „Het op straat gooien van onze gegevens is toch echt voor 75 procent het gevolg van ons eigen gedrag. We hebben onze privacy toch allang niet meer.”