Nieuws/Binnenland
1041541
Binnenland

Scholen houden jaarcijfers achter

Bijna een derde van de schoolbesturen weigert de jaarcijfers openbaar te maken. Dit blijkt uit een onderzoek van het Onderwijsblad, het interne orgaan van de Algemene Onderwijsbond (AOb).

AOb-voorzitter Walter Dresscher is onthutst over de uitkomst. „Onderwijs is een publieke zaak en er gaat veel gemeenschapsgeld in om. Dan is het toch logisch dat openheid van zaken wordt geven? Kennelijk denken die bestuurders dat het geld dat ze van OCW krijgen hun eigendom is."

Bij onderzoek van het Onderwijsblad naar de financiële positie van onderwijsinstellingen stuitte men op een forse tegenwerking. „32 procent zet de jaarcijfers gewoon online, bij 39 procent was een extra telefoontje nodig en 29 procent weigerde gewoonweg om de cijfers openbaar te maken. Dat is echt een pijnlijke vergissing. Onderwijs is van iedereen en scholen hebben met hun leraren de plicht om er voor te zorgen dat er kwalitatief goed werk wordt verricht. Dat is een enorme verantwoordelijkheid en de samenleving heeft het recht om zien hoe er wordt omgesprongen met het geld dat we voor die taak aan een school hebben toevertrouwd,” aldus Dresscher.

De AOb-voorzitter heeft goede hoop dat de Tweede Kamer met aanscherping van het beleid aan de slag wil. Onderwijsspecialisten van VVD en D66 hebben zich inmiddels kritisch uitgelaten over bestuurders die geen inzicht willen geven in de financiën van hun school.