Nieuws/Binnenland
1041727
Binnenland

Vlak voor de dood schenken

Ik heb op deze plaats al uitgebreid aandacht besteed aan de nieuwe vrijstelling voor het schenkingsrecht. Dit betreft de tijdelijke mogelijkheid om 100.000 euro belastingvrij te schenken. De Telegraaf heeft ook vaker hierover geschreven (zie onderaan de gerelateerde artikelen) en in één van die artikelen (dit artikel) de conclusie getrokken dat nog niet alles duidelijk was en er nog best veel vragen open waren gebleven na Prinsjesdag.

Omdat het belastingplan besproken is in de Tweede Kamer en straks door de Eerste en Tweede Kamer moet worden aangenomen, worden steeds meer vragen beantwoord. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het verslag van de Tweede Kamer van 21 oktober jongstleden.

 

In dit stuk en in komende stukken zal ik aan de hand van een aantal vragen telkens kort ingaan op hetgeen we nu meer weten dan toen de regeling voor het eerst gepresenteerd werd.

 

 

De ton wordt geschonken, maar de schenker overlijdt binnen 180 dagen. Is er dan sprake van een fictieve erfrechtelijke verkrijging en moet er in dat geval ineens erfbelasting betaald worden over het geschonken bedrag ?

Op basis van artikel 12 Successiewet wordt voor het vaststellen van de erfbelasting teruggekeken in de tijd. Als er binnen 180 dagen vóór het overlijden een schenking heeft plaatsgevonden, dan wordt deze fictief gerekend tot de erfenis. Dit om te voorkomen dat er op het sterfbed nog snel geschonken wordt om de erfenis te verkleinen, waardoor minder erfbelasting betaald moet worden.

 

Zou deze regeling ook gelden voor de nieuwe gouden jubel vrijstelling, dan ontstaat de vreemde situatie dat het geschonken bedrag belastingvrij is mits “in het huis gestoken” maar alleen als de schenker niet binnen een half jaar overlijdt. Anders betaalt de ontvangende partij tot 30 procent erfbelasting over de geschonken ton. En zie maar eens 30.000 euro weer “uit het huis te halen”.

 

Toegezegd is dat de fictie van artikel 12 Successiewet zal worden aangepast zodat deze niet van toepassing is op de gouden jubel vrijstelling.