Nieuws/Binnenland
1041736
Binnenland

Toekomstmuziek

Terwijl de economie stagneert, de bevolking voorlopig krimpt en er meer dan 10 miljoen vierkante meter kantoorruimte leeg staat, maakt een van de grootste bouwondernemingen van ons land de balans op. Gesteund door toekomstscenarioschrijver Paul de Ruijter heeft de directie van BAM Utiliteitsbouw het lef getoond om de toekomst te voorspellen door deze zelf te schrijven.

Met het lef juist in deze tijd groot te durven denken, beschrijft BAM gedetailleerd drie modellen voor de toekomst van Nederland en de daarbij behorende bouwbehoefte. Het Floridamodel draait om bevolkingskrimp, tijdelijkheid, recreatie, zorg, ruimte en groen. Hoewel altijd duurzaam moet er hier snel, relatief goedkoop en flexibel worden gebouwd.

Bij het Dubai-model gaan de visionairs er vanuit dat er ruimtetekort is, er ook in Nederland een bevolkingsgroei zal zijn en wij een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven hebben. We zullen dan net als in Dubai moeten overgaan op verticale steden met torens die behalve woningen ook kantoren, tennisbanen, winkelcentra en hotels bevatten.

In Venetië-model is Nederland af. Het culturele en industriële erfgoed in steden moet een volledige transformatie krijgen door voornamelijk renovatie en herbestemming. Kerken, oude fabrieksterreinen en hele binnensteden met nieuwe functies worden de trekpleister voor grote toeristenstromen.

Het is aan BAM en collega’s om klaar te zijn voor een van deze modellen of weer een andere revolutionaire verandering, een big bang gaat het hoe dan ook worden.