Nieuws
1041779
Nieuws

'Grootverbruikers stroom betalen veel meer'

Nederlandse grootverbruikers van elektriciteit betalen gezamenlijk jaarlijks bijna een half miljard euro meer voor stroom dan hun concurrenten in Duitsland, heeft de Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW) berekend. Dat is slecht voor de concurrentiepositie van deze circa 30 bedrijven.

Het energiebeleid van de Europese Unie, waarbij wordt ingezet op één grote markt en geen concurrentienadelen tussen landen, is „volledig zoek”, zegt VEMW-directeur Hans Grünfeld maandag. Een paar jaar geleden was er volgens hem nog een gelijk speelveld in Noordwest-Europa. Maar doordat in Duitsland de opwekking van duurzame energie erg wordt gesubsidieerd, moeten Nederlandse bedrijven nu gemiddeld zo'n 14 euro meer neertellen per megawattuur stroom dan op de Duitse markt.

In totaal nemen onze grootverbruikers per jaar ongeveer 35 terawattuur af. Dit zijn voornamelijk grote concerns in de chemische en metaalindustrie. Dat de hogere stroomprijs voor hen grote gevolgen kan hebben, bewijst de penibele situatie waarin aluminiumsmelter Aldel momenteel verkeert. Aldel dreigde onlangs ten onder te gaan doordat het bedrijf aanzienlijk meer geld kwijt is aan elektriciteit dan concurrenten in Duitsland.

De Nederlandse overheid is deze energie-intensieve bedrijven al tegemoetgekomen met plannen die het bedrag dat zij betalen voor transport van elektriciteit iets te verlagen. „Alle beetjes helpen, maar dit zal de problemen niet oplossen”, voorziet Grünfeld. Volgens hem moet het energiebeleid van landen eerst beter op elkaar afgestemd worden.

Ook zijn er in zijn ogen momenteel nog te weinig grensoverschrijdende elektriciteitsverbindingen om de goedkope stroom uit Duitsland onbelemmerd in Nederland aan te bieden. Via nieuwe technische mogelijkheden zou die stroom bijvoorbeeld ook via België geïmporteerd kunnen worden, oppert de belangenbehartiger.

Grote energiebedrijven klaagden onlangs ook al over het vernipperde energiebeleid in Europa. Zij vinden de invoer van grote hoeveelheden goedkope stroom uit Duitsland vooral vervelend, omdat daardoor de winstgevendheid van hun eigen centrales onder drukt komt te staan.