Nieuws/Binnenland
1041807
Binnenland

Storminspectie van dijken in Plassengebied

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft maandagmorgen inspecteurs op pad gestuurd om de dijken in het Plassengebied te controleren op stormschade. Dat gebeurt onder andere bij Loosdrecht, Vinkeveen, Loenen, Nieuwkoop en Aalsmeer.

De dijkinspecteurs van Waternet kijken of de dijken niet afbrokkelen door opstuwend water en of er geen bomen op omvallen staan. Omwaaiende bomen kunnen een stuk dijk meenemen, waardoor de stabliteit van de dijk wordt aangetast.

Het schap benadrukt dat het om een voorzorgsmaatregel gaat. In principe zijn alle dijken zo goed op orde dat ze de gevolgen van een storm kunnen doorstaan.