Nieuws
1044428
Nieuws

Vanaf welke dag hebt u recht op AOW?

Het kabinet heeft afgesproken dat de AOW-leeftijd sneller omhoog gaat dan in het eerder afgesproken Lenteakkoord. Vanaf 2013 jaar gaat de leeftijd stapsgewijs omhoog tot hij in 2021 de 67 heeft bereikt. Wanneer hebt u recht op AOW?

Wat was er ook alweer afgesproken?

In het Lenteakkoord uit april 2012 sloten werd afgesproken om de leeftijd waarop mensen AOW-gerechtigd zijn in stapjes te verhogen naar 67 jaar in 2023. Tijdens de kabinetsformatie besloten de VVD en de PvdA de aow-leeftijd nog sneller te verhogen.

Vanaf 2013 gaat de AOW-leeftijd namelijk met 1 maand per jaar stijgen, na 2015 met 3 maanden per jaar en na 2018 met 4 maanden per jaar. Daardoor komt de AOW-leeftijd in 2018 op 66 jaar en in 2021 op 67 jaar.

Deze snellere leeftijdsverhoging is nog niet helemaal definitief vastgelegd via wetswijzigingen, maar omdat er een duidelijke meerderheid voor is in de Eerste en Tweede Kamer lijkt u hier al vanuit te kunnen gaan.

Als u geboren bent op 1 mei 1954 of later, dan zal u niet voor uw 67ste een AOW-uitkering krijgen (wanneer wel wordt nog bepaald door rekening te houden met de ontwikkeling van de levensverwachting). Maar hoe zit het met mensen die geboren zijn tussen 1948 en 1955?

Niet alleen uw geboortejaar is bepalend

Iets dat het berekenen van uw eigen AOW-leeftijd bemoeilijkt is de geboortemaand. Als iemand in december 2014 65 jaar wordt, zou u door het jaar 2014 eigenlijk 2 maanden later AOW krijgen. Maar door die 2 maanden komt uw AOW-leeftijd in 2015 terecht. In dat jaar geldt 65 jaar en 3 maanden als AOW-leeftijd. U krijgt in dit voorbeeld dus niet in februari 2015, maar in maart 2015 AOW.

Vanaf welke dag aow-gerechtigd?

Ouderen krijgen sinds april 2012 pas AOW vanaf hun verjaardag in plaats van de eerste dag van de maand dat ze de AOW-leeftijd bereiken. Als iemand dus op 10 december 1948 65 jaar wordt, heeft hij (65 jaar en 2 maanden later) op 10 februari 2014 recht op AOW. Omdat niet elke maand evenveel dagen heeft telt de overheid gewoon in volle maanden. Stel dat iemand op 31 januari 1948 geboren is, dan krijgt hij (65 jaar en 1 maand later) vanaf 28 februari 2013 aow.

Niet eenvoudig

Het is dus niet heel eenvoudig uit te rekenen vanaf welke dag u AOW-gerechtigd bent volgens de nieuwe plannen van de VVD en de PvdA. Daarom hebben we het voor u in een tabel gezet aan de hand van uw geboortedatum. U hoeft alleen nog de maand en de dag te bepalen door uit te zoeken op welke dag u bijvoorbeeld 65 jaar en 6 maanden oud wordt.

Geboortedatum

Aow-gerechtigde leeftijd (aow in het jaar...)

Voor 1 januari 1948

65 jaar (2012)

Na 31 december 1947 en voor 1 december 1948

65 jaar en 1 maand (2013)

Na 30 november 1948 en voor 1 november 1949

65 jaar en 2 maanden (2014)

Na 31 oktober 1949 en voor 1 oktober 1950

65 jaar en 3 maanden (2015)

Na 30 september 1950 en voor 1 juli 1951

65 jaar en 6 maanden (2016)

Na 30 juni 1951 en voor 1 april 1952

65 jaar en 9 maanden (2017)

Na 31 maart 1952 en voor 1 januari 1953

66 jaar (2018)

Na 31 december 1952 en voor 1 september 1953

66 jaar en 4 maanden (2019)

Na 31 augustus 1953 en voor 1 mei 1954

66 jaar en 8 maanden (2020)

Na 30 april 1954 en voor 1 januari 1955

67 jaar (2021)

Na 31 december 1954

De AOW-leeftijd stijgt mee met de levensverwachting