Nieuws/Binnenland
1044580
Binnenland

Goed idee: verlaging van administratieve lasten

Het verlagen van administratieve lasten is goed voor de concurrentiepositie van een bedrijf. Ook kan het banen opleveren, hoewel deze toename in het mkb vrij gering is.

Panteia heeft voor 2009 onderzocht wat de economische gevolgen zijn wanneer administratieve lasten met 10 procent (1,3 miljard euro) wordt verlaagd bij bedrijven in de marktsector.

In 2009 bedroegen deze lasten 4 procent van de door deze bedrijven gecreëerde toegevoegde waarde; in het mkb was dat percentage 8 procent.

In alle onderzochte varianten is de vermindering van administratieve lasten gunstig voor het bbp van bedrijven in de marktsector. De effecten voor het mkb en grootbedrijf zijn ongeveer gelijk, op macro-economisch niveau zijn de effecten relatief groot.

Weinig nieuwe mkb-banenDit versterkt de concurrentiepositie met als gevolg verbetering van de arbeidsproductiviteit, waarbij de productiviteitswinst steeds het grootst is in het mkb. Dat laatste is vooral omdat de onderzochte lastenvermindering sterk neerslaat in het MKB.

De toename van de productiviteit leidt op zichzelf tot lagere werkgelegenheid, maar dit wordt meer dan volledig gecompenseerd door de toegenomen productie, zodat de werkgelegenheid per saldo toeneemt.

De toename van de werkgelegenheid is overigens is voor het mkb niet zo groot. Wanneer de vaste kosten worden verminderd, daalt de werkgelegenheid in het mkb zelfs, omdat een relatief groot deel van de werkgelegenheid als vaste arbeid moet worden beschouwd.