Nieuws/Binnenland
1045084
Binnenland

Nieuwe legereenheid voor beter contact burger

Missies zoals in Bosnië, Irak en Afghanistan hebben Defensie duidelijk gemaakt dat het contact met de plaatselijke bevolking van cruciaal belang is. Om die wisselwerking tussen militairen en de lokale autoriteiten verder te verbeteren, wordt een nieuwe eenheid opgericht.

Het 1 Civiel en Militair Interactiecommando (1 CMI co) wordt donderdag door generaal Tom Middendorp, 's lands hoogste militair, in Amsterdam opgericht. Deze nieuwe eenheid moet de spil gaan vormen tussen de bevelhebber van de missie en de burgers en internationale (hulp)organisaties ter plaatse.

Tot dusver was het 1CIMIC Bataljon voor de civiel-militaire contacten verantwoordelijk. Dat aan deze wisselwerking veel waarde wordt gehecht, blijkt ook uit het feit dat de nieuwe eenheid dubbel zo groot wordt als het CIMIC. Het zal 90 beroepsmilitairen en 900 reservisten gaan tellen.

Volgens plaatsvervangend commandant Patrick Walthuis van 1 CMI co loopt de Nederlandse krijgsmacht voorop bij de interactie tussen burgers en militairen tijdens missies. De oprichting is ,,een uitwerking van de ervaringen van de laatste 10 tot 15 jaar'', aldus de majoor.

In de Koude Oorlog was de situatie duidelijk. De NAVO stond tegenover het Oostblok. Sindsdien is de vijand volgens Walthuis veel diffuser geworden en werken militairen op missie voortdurend tussen burgers. Bij een inzet moet dan ook rekening worden gehouden met de wensen van de burgerbevolking, lokale bestuurders, de plaatselijke politie-eenheden en hulporganisaties. Alles wat te maken heeft met deze civiel-militaire wisselwerking wordt nu onder een commando gebundeld.

De oprichting van het 1 Civiel en Militair commando past in de Nederlandse 3D-aanpak waarbij diplomatie, ontwikkeling en defensie samengaan. Mali zou het eerste inzetgebied van de nieuwe eenheid kunnen worden. Het kabinet onderzoekt namelijk een mogelijke bijdrage aan de VN-missie in het Afrikaanse land.