Nieuws/Binnenland
1045226
Binnenland

Sociale partners: geen verdere wijzigingen

Vakbonden en werkgevers maken zich zorgen over de aanpassingen die het kabinet in het sociaal akkoord wil doorvoeren. Zij gaan er „zonder meer vanuit dat er geen verdere wijzigingen worden aangebracht”.

De Stichting van de Arbeid (STAR), het officiële samenwerkingsverband van de sociale partners, heeft dat dinsdag aan het kabinet geschreven. Het nodigt premier Mark Rutte en vicepremier Lodewijk Asscher uit voor „een overleg op korte termijn”.

Het kabinet sloot eind vorige week een akkoord met de oppositiefracties D66, ChristenUnie en SGP. Dat was nodig, omdat het in de Senaat geen meerderheid heeft. Op aandrang van de drie partijen werden ook enkele elementen van het sociaal akkoord naar voren gehaald.

De sociale partners stellen vast dat de begrotingsafspraken zonder vooroverleg met de STAR tot stand zijn gekomen. Het bestuur van de STAR „is zich er overigens van bewust dat noch werkgevers noch werknemers mee wilden onderhandelen over de mogelijke wijzigingen” van de begroting voor volgend jaar.

In de brief aan het kabinet wijst de STAR er wel op dat het sociaal akkoord na langdurige onderhandelingen tot stand is gekomen. De invoeringsdata daarin zijn zorgvuldig gekozen. „De nu voorgestane versnelling kan op gespannen voet komen te staan met de grondgedachte achter dit akkoord.”

Het kabinet wil onder meer de hervorming van het ontslagrecht, die in het sociaal akkoord voor 2016 is afgesproken, een half jaar naar voren halen. Volgens de sociale partners kan het ontslagrecht pas worden veranderd als het dieptepunt van de economische crisis achter de rug is.

De STAR constateert wel dat „de kern van het sociaal akkoord overeind is gebleven”. Zij staat nog steeds achter het akkoord en „neemt daarvoor haar verantwoordelijkheid”.

De werkgeversorganisaties en de vakcentrale CNV hadden maandag al laten doorschemeren wel te kunnen leven met de aanpassingen in het sociaal akkoord die het kabinet wil. De FNV toonde aanmerkelijk meer moeite. Het ledenparlement van de grootste vakcentrale noemde het „onbehoorlijk” dat het kabinet het sociaal akkoord eenzijdig heeft gewijzigd en eiste tekst en uitleg”.