Nieuws/Binnenland
1045989
Binnenland

ACHTERGROND

Rijp voor de sloop

Het verschroten van afgeschreven boten in Nederland in Nederland hapert. Het aantal boten dat wordt afgedankt groeit terwijl  er slechts één bedrijf is in Nederland dat sinds ruim drie jaar structureel bezig is met het slopen van plezierjachten.  De Telegraaf Vaarkrant zet de feiten op een rij en vroeg de enige expert op dit superspecifieke gebied om zijn mening.

Volgens cijfers van branchevereniging HISWA zijn er in Nederland ongeveer 500.000 pleziervaartuigen. Hiervan worden ongeveer 100.000 bootjes op de wal niet meer gebruikt. En het aantal niet gebruikte boten is groeiende, of ze nu in het water liggen of op de kant staan.

Levensduur

Vooral stalen en houten serieboten uit de zestiger en zeventiger jaren zoals Dompkruiser2s, Wibo’s, Kolibri’s en Waarschepen zijn aan het einde van hun levensduur. Maar waar deze jachten meestal zonder veel moeite kunnen worden gerecycled, ligt dat voor polyester boten anders. Tot nu toe kan het polyester eigenlijk alleen maar in kleine stukjes worden geknipt en door puin worden gemengd. Dat wordt dan weer gebruikt voor landophoging.

Bootsloperij

In Nederland is slechts één echte bootsloperij, een klein bedrijf in Bovenkarspel (N-H), dat het verwerken van de enorme berg verwaarloosde houten, stalen en polyester bootjes niet alleen af kan. Bij ’t Harpje worden ongeveer vijf boten per week gesloopt. Bram van der Pijll (49): ”Onderdelen als masten, de motor, zeilen, preekstoelen en ramen zijn soms opnieuw te gebruiken, maar de romp en bijvoorbeeld ook de matrassen en de kussens worden afgevoerd.

Cementindustrie

Bij voldoende aanbod kan het polyester naar Duitsland worden vervoerd, waar het als brandstof voor de cementindustrie kan worden  verwerkt. Maar op dit moment is het aanbod door de hoge transport en verwerkingskosten nog te klein om het rendabel te maken.”

Transportkosten

Slopen van een boot kost geld. De opbrengst van de met de hand verwijderde onderdelen is gering en de kosten zijn hoog.  Daarom is de oude eigenaar voor het slopen van een boot van 8 meter gemiddeld circa 1000 euro kwijt. Daarvan is grofweg de helft voor transportkosten, want de bootjes die worden afgevoerd zijn meestal niet meer in staat om varend hun laatste tocht te maken. De sloopprijs is mede afhankelijk van het bouwmateriaal en de grootte. “Een houten 16 m2 verwerken kost misschien maar 100 euro, een polyester jacht van 12 meter soms wel 3000”, aldus van der Pijll. 

Toekomstmuziek

Klanten van de sloperij zijn niet alleen particulieren, maar ook veel gemeentes en jachthavens.  “Als voorbeeld heb ik hier een boot, die de eigenaars dit voorjaar op marktplaats als ‘gratis af te halen’ hebben geadverteerd. Ze kregen geen reactie, dus deze ligt nu hier om in stukken te worden gezaagd. Wij kunnen in theorie alles 100 % recyclen, al is dat voorlopig nog toekomstmuziek. ,,Het grootste milieuprobleem zijn eigenlijk de boten zonder bekende eigenaar die ergens op zinken liggen. Het wordt tijd dat dit een keer in kaart wordt gebracht en dat mensen er rekening mee houden dat het afvoeren en verwerken van hun oude boot geld kost.”

Achterhoofd

De behoefte aan bootsloperijen is ook in andere geledingen van de watersportbranche doorgedrongen. Zo maakten vier tweedejaars HBO studenten Nautisch Business Management van de IVA Driebergen dit voorjaar een ambitieus ondernemingsplan voor een bootsloperij. Student Jim Koppelaar (22) geeft aan dat het maken van dit plan vooral een onderwijsdoel diende. “Maar als we eind van dit jaar afgestudeerd zijn, houden we het wel in het achterhoofd. Want er zit wel markt in de sloop van boten.”

info@bootjessloperij.nl