Nieuws
1048145
Nieuws

Klijnsma kiest voor één nieuw pensioenmodel

Er komt in 2015 één nieuw pensioencontract. Het kabinet was eerder van plan pensioenfondsen te laten kiezen uit twee modellen, maar na raadpleging van de pensioenwereld ziet het daarvan af.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken heeft dat dinsdag bekendgemaakt. Ze komt met één set nieuwe spelregels, dat het pensioenstelsel moet behoeden voor grote schokken en dat de risico's eerlijk over de generaties verdeelt. Ook moet het zorgen voor een stabiele premie. Dat is van belang voor loonkosten en koopkracht.

„Mensen maken zich zorgen over hun pensioen. Daarom wil ik nu al duidelijkheid geven”, zegt de staatssecretaris. Aanvankelijk wilde het kabinet fondsen de keuze geven tussen het bestaande contract en een nieuw model. In dat laatste geval zouden ze meer financiële risico's kunnen lopen, maar ook eerder verplicht zijn hun pensioenaanspraken te verlagen.

Volgens Klijnsma is echter gebleken dat in de pensioenwereld een breed draagvlak bestaat voor één model, zonder keuzemogelijkheid. Dat gaat ze nu verder uitwerken.

Spreiding tegenvallers

De nieuwe spelregels moeten zorgen voor een betere spreiding van tegenvallers, bijvoorbeeld door financiële schokken op de beurs of een toenemende levensverwachting. Ook moeten ze ervoor zorgen dat voldoende rekening wordt gehouden met de belangen van zowel ouderen als jongeren. Er komen ook regels

Klijnsma wil de nieuwe wetgeving eind dit jaar naar de Tweede Kamer sturen.

D66-Kamerlid Steven van Weyenberg spreekt in een reactie van een „verstandige tussenstap” van Klijnsma. Wel heeft hij nog vragen over onder meer haar plannen voor de premievaststelling. Van Weyenberg is blij met de constatering van Klijnsma dat de nieuwe regels een forse daling van pensioenpremies mogelijk maken. Het kabinet rekent op een premiedaling van 6 miljard als gevolg van het plan om de pensioenopbouw te verlagen. Een wetsvoorstel daarover wordt volgende week in de Senaat behandeld.