Nieuws/Binnenland
1048280
Binnenland

Salaris directeuren corporaties toch weer omhoog

Ondanks de financiële crisis en de maatschappelijke discussie over loonmatiging, zijn de directeuren van de Limburgse woningcorporaties toch meer gaan verdienen. De bestuurders zagen vorig jaar hun salaris met gemiddeld 10.000 euro omhoog gaan en kwamen zo uit op een jaarsalaris van gemiddeld dik 180.000 euro.

Dat blijkt uit de jaarverslagen van 22 van de 30 woningcorporaties in Limburg, zo meldt Dagblad De Limburger. De overige acht organisaties weigerden inzage te geven in de cijfers. Op een enkeling na overschrijdt daarmee iedere directeur de salarisnormen die minister Stef Blok van Wonen instelde. Per 1 januari van dit jaar is er volgens Blok een einde gekomen aan de „almaar stijgende bezoldigingen van bestuurders van corporaties”. Sindsdien is er een voor de sector specifieke regeling van kracht die onderdeel is van de nieuwe wetgeving voor normering van topinkomens in de (semi-) publieke sectoren. Die houdt in dat de maximale salarissen worden gekoppeld aan de grootte van de corporatie.

De maatregel volgde nadat bleek dat corporatiebestuurders in 2011 ook al meer waren gaan verdienen dan het jaar ervoor. Het landelijke gemiddelde kwam in 2011 op 95.000 euro.