Nieuws
1048395
Nieuws

'Thuiszorg zelf betalen'

Mensen die thuiszorg, dagbesteding of andere hulp nodig hebben, moeten deze als ze veel geld hebben mogelijk volledig zelf betalen. Het is aan gemeenten de hoogte van de eigen bijdrage vast te stellen, stelt staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) voor.

Van Rijn stuurde vandaag na zware druk van de oppositie voortijdig de nieuwe Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning naar de Tweede Kamer. Het gaat om een concept, dat inmiddels is aangepast op basis van adviezen van professionals.

Met de hervormingen wil het kabinet miljarden bezuinigen op de langdurige zorg. Die wordt niet langer een recht, maar een gemeentelijke voorziening. Dat betekent dat uiteindelijk de gemeente bepaalt welke hulp iemand nodig heeft. Lokale overheden hebben wel een zorgplicht. Die houdt ook in dat de gemeente nooit naar mantelzorgers mag wijzen wanneer ze besluit geen hulp aan iemand te geven.

Gemeenten moeten zorg voor mensen en vrijwilligerswerk juist actief ondersteunen. De zorgplicht die de gemeente heeft, is enkel voor verzorging die een medische achtergrond heeft. Van huisgenoten van een hulpbehoevende wordt verwacht dat ze de ’gebruikelijke’ hulp verlenen. Het is alleen onduidelijk waar dit precies stopt, gemeenten mogen dat zelf bepalen.

In Gouda wordt dit bijvoorbeeld zo uitgelegd dat kinderen het huishouden kunnen doen.Van Rijn hoopt dat speciale wijkteams bij mensen over de vloer komen om te kijken wie welke hulp nodig heeft. Zo kan efficiënter worden gewerkt: een proef in Leeuwarden wijst uit dat elke aan het wijkteam bestede euro een bezuiniging van 1,60 euro oplevert. Voor mensen die eenzaam zijn heeft Van Rijn ook een oplossing: gemeenten zouden dringend moeten adviseren vrijwilligerswerk te doen. Dat wordt niet verplicht, maar „iets ’terugdoen’ geeft meer eigenwaarde dan wanneer men alleen maar ’ontvangt’”, schrijft hij.

Gemeenten mogen steun stopzetten als mensen sjoemelen met de aanmelding. Toch moeten ze alsnog hulp geven als uit een nieuwe aanvraag blijkt dat mensen daar wel recht op hebben. Dat geldt niet voor een persoonsgebonden budget. Geld dat verkeerd besteed wordt, kan meteen worden teruggehaald. Alleen wie niet met reguliere hulp geholpen is, komt in aanmerking voor een pgb.