Nieuws/Buitenland

Praten over klimaatafspraken op top in Bonn

Zondag legden demonstranten bruinkoolmijnen in de buurt van Bonn stil. Een actie die leidde tot het ingrijpen van de politie.

Zondag legden demonstranten bruinkoolmijnen in de buurt van Bonn stil. Een actie die leidde tot het ingrijpen van de politie.

EPA

BONN - Omgeven door protesten begint maandag de 23e Klimaattop in het Duitse Bonn. Zaterdag demonstreerden ongeveer 7000 mensen, veelal Nederlanders en Fransen, in Bonn voor grotere inspanningen op het gebied van klimaatbescherming. Zondag legden zij met duizenden bruinkoolmijnen in de buurt van Bonn stil. Een actie die leidde tot het ingrijpen van de politie.

Zondag legden demonstranten bruinkoolmijnen in de buurt van Bonn stil. Een actie die leidde tot het ingrijpen van de politie.

Zondag legden demonstranten bruinkoolmijnen in de buurt van Bonn stil. Een actie die leidde tot het ingrijpen van de politie.

EPA

De politie ging niet over tot arrestaties, maar noteerde wel gegevens van de demonstranten. Ze worden mogelijk vervolgd wegens huisvredebreuk omdat ze het terrein zonder toestemming hadden betreden. De activisten pleiten voor een snelle afschaffing van het gebruik van bruinkool, dat geldt als verreweg de meest vervuilende vorm van energieopwekking.

Klimaatakkoord

Op de top praten vertegenwoordigers uit bijna tweehonderd landen over de verdere uitwerking van het klimaatakkoord dat in 2015 in Parijs werd gesloten. Het akkoord draagt alle deelnemende landen op hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Ook moeten de ontwikkelde landen vanaf 2020 jaarlijks 100 miljard dollar (ruim 94 miljard euro) bijdragen aan een fonds dat ontwikkelingslanden moet helpen hun klimaatmaatregelen te financieren. Uiterlijk december 2018 moet duidelijk zijn hoe het klimaatakkoord van Parijs in de praktijk zijn uitwerking krijgt.

Voor Nederland gaat Eric Wiebes naar de top. De kersverse minister van Economische Zaken en Klimaat wil collega’s van de ons omringende landen spreken en komen tot ambitieuzere afspraken „zoals ook in het regeerakkoord staat”, zo zei hij vrijdag. De doelstelling van de Europese Unie is om in 2030 40 procent minder broeikasgassen uit te stoten. Het Nederlandse kabinet wil dat dit doel wordt opgehoogd naar 55 procent. Wiebes gaat over ruim een week naar Bonn.

Op de top praten ongeveer 25.000 mensen mee. Ook vijfhonderd niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) zijn vertegenwoordigd. 1300 journalisten zullen verslag doen.

Duitsland is overigens geen voorzitter van de klimaatconferentie; dat is Fiji.

Lees meer over