Nieuws/Binnenland
1055490466
Binnenland

Amsterdamse GroenLinks-wethouder aangeschoten wild

Touria Meliani

Touria Meliani

Amsterdam - De Amsterdamse wethouder Touria Meliani van GroenLinks is woensdag niet ongeschonden uit het debat rondom de ontslagvergoeding van 75.000 euro van ex-gemeentesecretaris Arjan van Gils gekomen. De voltallige oppositie sprak grote twijfels uit over het handelen van de GroenLinks-bestuurder die verantwoordelijk is voor de personeelszaken. Meliani deed een ’moreel beroep’ op Van Gils, die tegenwoordig D66-wethouder in Rotterdam is, om het geld alsnog terug te boeken naar Amsterdam.

Touria Meliani

Touria Meliani

Van Gils liet eerder echter aan de Rotterdamse raad al weten niets te voelen voor terugbetaling. Meliani erkende aan het begin van het debat dat zaken niet goed zijn gecommuniceerd. Dat was niet de eerste keer, merkten raadsleden op. Bovendien werd informatie die al maanden bekend was op de Stopera, pas na lang aandringen van kritische raadsleden, geopenbaard. Volgens Meliani vroegen raadsleden informatie aan haar die ’irrelevant’ is, hetgeen veel wrevel veroorzaakte bij VVD, Forum voor Democratie, Denk, Partij voor de Dieren, CDA, PvdO, CU en BIJ1. Zij vonden dat de wethouder zich moest onthouden van kwalificaties, omdat de raad zelf bepaalt wat relevant is of wat niet.

’Kan zo zijn’

Meliani weigerde eerder op de middag antwoord te geven of er in de periode na het vertrek van Van Gils op 1 juli 2018 nog adviezen zijn afgeleverd door Van Gils. Hij werd in de periode daarna (tot 1 januari 2019) gedetacheerd en stond nog voor 12 uur op loonlijst bij de gemeente. De grote vraag is of hij in die periode daadwerkelijk in de Stopera te vinden was. „Kan het zo zijn dat Van Gils in die periode niets gedaan heeft voor de gemeente Amsterdam?”, vroeg Partij voor de Dieren-voorman Van Lammeren. Meliani: „Dat kan zo zijn.”

Opvallend was dat GroenLinks, D66, PvdA en SP eerder grote woorden uitten over Van Gils, maar gisteren geen boter bij de vis deden. „Er is niets aan de hand”, zei GroenLinkser Femke Roosma (die na het debat overigens in tranen uitbarstte). Later kwam ze op haar woorden terug: er was wel wat aan de hand. Ze vond het vooral jammer dat het vorige college geen goede afspraken met Van Gils heeft gemaakt over urenregistratie. Daardoor kan nu immers niet worden vastgesteld of Van Gils wel of niet in de Stopera te vinden was terwijl hij wel betaald werd en daarnaast nog eens een gouden handdruk kreeg.

Geheimzinnig

De oppositie vroeg of Meliani het contract, dat Van Gils met de gemeente gesloten heeft, aan hen wil laten inzien. Dat weigerde Meliani, evenals het toesturen van een juridisch onderzoek. „Het is een principiële keuze om dat niet te delen”, aldus Meliani. „Alweer geheimzinnig doen. Alweer!”, brieste raadslid Rik Torn (VVD).

De oppositie eiste excuses van Meliani vanwege het niet correct informeren van de raad, maar kreeg die niet. Wel gaf Meliani meermaals aan dat ze het ’betreurt’ en ’scherper had kunnen zijn in haar bewoordingen’. De oppositie diende moties in om haar van haar post af te halen en de portefeuille Personeelszaken onder te brengen bij wethouder Udo Kock (Financiën). De motie haalde het niet, maar Meliani is door de harde woorden wel aangeschoten wild.

Het vermoeden is dat het laatste woord nog niet over de kwestie is gezegd. Er loopt nog een onderzoek bij het ministerie van Binnenlandse Zaken omdat ook de accountant niet kon vaststellen of er al dan niet gewerkt is door Van Gils. Mogelijk is daarmee de Wet normering topinkomens overschreden. Als dat het geval is moet het geld alsnog bij Van Gils worden teruggevorderd.