Nieuws
1056085
Nieuws

Volkerak-Zoommeer wordt grootste waterberging

Tussen nu en 2016 wordt het Volkerak-Zoommeer, een zoetwatermeer in Zeeland, geschikt gemaakt voor de tijdelijke opslag van rivierwater. Uiteindelijk wordt het de grootste waterberging van Nederland. Minister Melanie Schultz (Infrastructuur en Milieu) wil zo de veiligheid vergroten. Dat heeft Rijkswaterstaat zaterdag laten weten.

Rijkswaterstaat wil in die regio graag een bergingsgebied voor rivierwater. Bij de - uitzonderlijke - combinatie van gesloten stormvloedkeringen én zeer hoge rivierafvoeren kan het rivierwater geen kant op. Hele gebieden kunnen dan onder water komen. Dat is te voorkomen door het water om te leiden naar het Volkerak-Zoommeer, als tijdelijk bergingsgebied. De kans dat dat ook werkelijk gebeurt is niet zo groot, schat Rijkswaterstaat: eens in de 1400 jaar.

Voor het geval het er tóch van komt, zijn veel maatregelen nodig om onveiligheid en wateroverlast te voorkomen. Daarom gaat Rijkswaterstaat samen met de waterschappen onder meer dijken, kades en sluizen geschikt maken om extra rivierwater tegen te houden.