1056921
Binnenland

Help, de or verzuipt

Elk bedrijf met vijftig of meer medewerkers moet een ondernemingsraad (or) hebben, maar niet iedere ondernemer maakt daar even serieus werk van, terwijl een goede vertegenwoordiging van medewerkers aan de bestuurstafel veel economisch voordeel oplevert, stellen meerdere Europese onderzoeken. Maar mede door de crisis staat regelmatige bijscholing van or-leden ernstig onder druk, waardoor kennisachterstand dreigt. „Als er niks verandert, wordt het binnen een paar jaar heel moeilijk om inhoudelijk opgewassen te blijven tegen directies.”  

In organisaties met gemiddeld wat hoger opgeleid personeel zijn ondernemingsraden al snel redelijk effectief, zegt Patrick Vermeulen, directeur medezeggenschap bij advies- en trainingsbureau GITP in Tilburg. „Maar bij gemiddeld lager geschoolde medewerkers is dat heel anders. Als je nog nooit echt vergaderd hebt, blijft je afstand tot het onderwerp ook groot. Je positie in overleg en onderhandeling met directies en besturen in die vaak complexe overleggen wordt al snel zwak als je daar niet in getraind bent.”

Sinds begin dit jaar is het GBIO afgeschaft, een fonds voor bijdragen aan scholingskosten van or-leden die door het bedrijfsleven gezamenlijk werd gevuld dankzij een heffing van 0,03% op de loonsom. „Werkgevers wilden van alle bureaucratie af, het moest eenvoudiger en zo’n fonds maakt ook een hoop kosten. Maar concrete afspraken over hoe de scholing ánders financieel ondersteund kan worden, zijn nooit gemaakt. Nu is alles vrijblijvend.”

Het kennisniveau van menige or, vooral bij kleinere bedrijven, dreigt hierdoor volledig weg te zakken, waarschuwt Vermeulen, die twee jaar geleden promoveerde op interne overlegvormen. „Er wordt nu al beduidend minder aan scholing gedaan. En kennis die er nu nog is verdwijnt vanzelf. Na zo’n beetje tien jaar is een ondernemingsraad namelijk compleet vernieuwd. Als er niks verandert, wordt het binnen een paar jaar heel moeilijk om inhoudelijk opgewassen te blijven tegen directies.”

Lees het complete verhaal vandaag op de pagina Mijn Bedrijf in De Telegraaf.