1057325
Nieuws

'Een derde zorginstanties komt in problemen'

Door de aangekondigde bezuinigingen in de zorgbranche zal, als er niet wordt ingegrepen, 1 op de 3 zorgorganisaties in 2016 in de problemen komen of zelfs over de kop gaan. Dat blijkt uit een inventarisatie van ActiZ, de brancheorganisatie van verpleeg- en verzorgingshuizen.

De organisatie wil meer ruimte van de overheid om zich op de veranderingen voor te bereiden. ActiZ doelt daarbij onder meer op het feit dat ouderen en chronisch zieken langer thuis blijven wonen, de overheveling van taken naar de gemeenten en de huishoudelijke hulp die alleen nog beschikbaar blijft voor mensen die dit echt nodig hebben.

„De hervormingen die het kabinet wil doorvoeren, zijn begrijpelijk maar ook enorm ingrijpend en het tempo ligt te hoog”, aldus ActiZ. „Daar moet een goed transitieplan voor komen waar alle relevante partijen bij betrokken zijn. Alleen dán kunnen we ervoor zorgen dat de zorg voor cliënten die dat echt nodig hebben, gewaarborgd blijft en medewerkers niet onnodig ontslagen hoeven te worden.”

De brancheorganisatie wil dat de overheid meer ruimte schept voor zorginstellingen om te experimenteren met bijvoorbeeld een vernieuwd zorgaanbod. ActiZ doet onder meer een beroep op de overheid voor het sluiten van meerjarencontracten met zorginkopers en hulp bij het vinden van ander werk mochten zorgmedewerkers hun baan verliezen.

Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) laat in een reactie weten het goed te vinden dat partijen als ActiZ „proactief meedenken bij de uitwerking van de hervormingsplannen in de langdurige zorg”. Hij gaat samen met zorgaanbieders, gemeenten en zorgverzekeraars praten om de overgang naar een nieuwe inrichting van de langdurige zorg vorm te geven. De uitkomsten van die gesprekken betrekt hij bij het plan dat hij volgende maand naar de Tweede Kamer stuurt.