Nieuws/Binnenland
1057955
Binnenland

’DE PRIVACY VAN WERKNEMERS IS IN HET GEDING’

Uitslag Stelling: Puur machtsvertoon

U noemt het ontoelaatbaar dat medische gegevens van zieke werknemers aan verzuimverzekeraars worden verstrekt. „Verzekeraars handelen daarmee tegen de wettelijke voorschriften en moeten worden teruggefloten.” „Het is gewoon schandalig machtsvertoon.” Een van de deelnemers spreekt uit eigen ervaring: „Er is niets nieuws onder de zon. Bij toeval ben ik erachter gekomen dat een verzekeraar al in 2001 mijn medische gegevens heeft opgevraagd en gekregen.”

Deze week werd bekend dat verzekeraars bij het opvragen van verzuimgegevens bij werkgevers regelmatig medische gegevens van werknemers eisen. „Dit mag gewoon niet”, zegt een van de respondenten resoluut. „Alleen een arts mag over deze gegevens beschikken en niet medewerkers van een verzekeringsmaatschappij, die geen enkele medische kennis hebben. Het medisch beroepsgeheim wordt met voeten getreden.”

Begrip

Hoewel 92 procent van de deelnemers het eens is met de Stelling dat verzekeraars niet eerlijk handelen, bestaat er onder de rest van de respondenten enig begrip. „Het is helaas nodig in een tijd waarin normbesef tanende is.” „Er wordt enorm veel misbruik gemaakt van ziekteverzuim en dat mag met alle middelen worden bestreden.” Veel werkgevers hebben een verzekering afgesloten om het inkomen van ziek personeel te dekken. Een kwart van u vindt het terecht dat een verzuimverzekeraar pas uitkeert als duidelijk is wat de werknemer heeft gemankeerd.

Volgens een Achmea-directeur gaat het om incidenten. Van u gelooft 91 procent daar helemaal niets van. „Alleen al het feit dat verzekeraars proberen aan medische gegevens te komen, zegt genoeg. Niets incidenten. De privacy van het Nederlandse personeel wordt structureel geschonden.” Eenzelfde percentage van de respondenten noemt het pure chantage dat verzekeraars de uitkeringen dreigen te blokkeren als ze de gevraagde gegevens niet krijgen. Overigens heeft u niet al te veel vertrouwen in de Nederlandse werknemers. Bijna de helft van u denkt dat mensen zich wel eens ziek melden terwijl ze dat helemaal niet zijn. „Aan twintig procent van de ziekmeldingen zit een luchtje en als mensen op donderdag beter zijn, gaan ze echt niet op vrijdag aan het werk.”

Vijfendertig procent gelooft in de eerlijkheid van het Nederlandse personeel. „Veel mensen zijn eerlijk over hun ziekmeldingen, maar ik zou de medewerkers niet graag de kost willen geven die met ziekmeldingen het aantal vrije dagen wat willen opkrikken.”

Van de deelnemers aan de Stelling van de Dag geeft tien procent toe zich wel eens ziek te hebben gemeld terwijl dat niet zo was.

De Vereniging van Bedrijfsartsen heeft zich inmiddels uitgesproken over de zaak en doet met klem een beroep op de verzekeraars te stoppen met het opvragen van medische gegevens. Een woordvoerder zegt bang te zijn dat de verzekeraars de gegevens in de toekomst gaan gebruiken om mensen uit te sluiten van een verzekering. Zevenentachtig procent van de deelnemers deelt deze angst.

Een van u is van mening dat het hele systeem op de schop moet: „De systeemopzet deugt niet. De verzekeraar gaat met het opvragen van het medisch dossier op de stoel van de bedrijfsarts zitten en laat het commercieel belang prevaleren. De conclusie luidt dan ook dat een verzekeraar niet de juiste partij is om verzuimrisico af te dekken. ”