Nieuws/Binnenland
1058193
Binnenland

Kritiek op Aedes

Een groeiende groep woningcorporaties verzet zich tegen de eigen koepelorganisatie Aedes. Ze hebben grote bezwaren tegen het conceptakkoord dat Aedes heeft gesloten met minister Stef Blok voor Wonen en Rijksdienst. Dat schrijft de Volkskrant.

Vooral de grote huurverhogingen die zij moeten opleggen, stuiten de corporaties tegen de borst. In een breed gesteunde motie roepen vier corporaties het Aedes-bestuur op om betere afspraken te maken.

De woningcorporaties hekelen dat het Aedes-bestuur zonder ruggespraak met de achterban het akkoord gesloten heeft.